Good Move, het plan voor een Brussel op mensenmaat

 Vanaf 2017       Brussels Gewest

Met Good Move kiest Brussel resoluut voor een leefbare en verkeersveilige stad, door in te zetten op autoluwe wijken, sterk openbaar vervoer, een vlottere verkeerscirculatie en kwalitatieve publieke ruimte. Met dit plan wil de Brusselse regering tegen 2030 het autogebruik doen dalen met 24%, 34 % minder doorgaand verkeer, het fietsgebruik verviervoudigen, 130.000 m² openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars, en vijftig autoluwe wijken creëren.

“Het is duidelijk dat we met dit plan de omslag van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen volledig hebben gemaakt. In het verleden bleven dergelijke plannen verzanden in cijfermatige doelstellingen en algemene principes. Vandaag hebben we een breed gedragen concrete catalogus van maatregelen en principes die onmiddellijk omgezet kunnen worden in beleid. Ik ben blij dat we samen die stap hebben gezet en dat we er de komende 10 jaar mee aan de slag kunnen,” Pascal Smet.

Good Move legt de grote beleidslijnen vast op vlak van mobiliteit. Het proces startte in oktober 2016 op initiatief van Pascal Smet. In tegenstelling tot eerdere, meer abstracte mobiliteitsplannen, was de doelstelling van bij aanvang zeer duidelijk: een concreet werkinstrument creëren dat als leidraad dient om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en het stedelijk weefsel te versterken. Good Move is het resultaat van een co-constructieproces waaraan de meeste Brusselse en Belgische spelers uit zowel de overheids- als de privésector deelnamen. Dit proces resulteerde in een gedetailleerd plan dat op 4 april 2019 een eerste keer werd goedgekeurd door de vorige Brusselse regering. Het plan werd nadien voorgelegd aan de bevolking tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 17 juni tot 17 oktober 2019. Maar liefst 8.000 namen mensen deel aan de online enquête. Ook honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door. De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteunt. Op 5 maart 2020 werd de definitieve versie van het plan door de regering goedgekeurd.

“Good Move is het resultaat van een enorm co-constructieproces. Ik ben fier op het resultaat en op de manier waarop het tot stand kwam. In de vorige regering was ik initiatiefnemer en begeleidde ik het proces en nu zal ik erover waken dat Good Move correct zal worden uitgevoerd. Elke plan van heraanleg van publieke ruimte, in heel Brussel, zal ik aftoetsen aan de architecturale kwaliteit én aan de principes van Good Move. Ik neem dus de rol van “Quality Controller” van de uitvoering van het plan op mij voortaan,” Pascal Smet.

Het plan anticipeert op de evoluties die spelen in onze maatschappij, zoals gedragsverandering op vlak van verplaatsingen in stedelijk gebied en de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Good Move integreert ook vooruitzichten op een nog langere termijn. Het nieuwe plan vertrekt daarom onder andere van nieuwe, meer gedeelde vormen van mobiliteit.
Good Move was een dynamisch en participatief proces. Burgers werden van nabij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan. In 2017 konden Brusselaars eigen ideeën voorstellen via het platform “Good Move by Citizens” en een burgerpanel vergaderde gedurende drie weekends in het Brussels parlement rond het thema mobiliteit. 40 burgers werden via loting geselecteerd voor “Make your Brussels Mobility”. De aanbevelingen van dit burgerpanel werden gebruikt bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Good Move is dus een plan voor én door de Brusselaars.