Fietspaden Kleine Ring

  sinds 2016   Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Sint-Gillis, Anderlecht

De Kleine Ring was een echte stadsautostrade in het centrum van onze stad. Er was nauwelijks of geen plaats voor voetgangers en fietsers. Een erfenis uit een tijd waarin koning auto de stad regeerde. Met dit project krijgt de hele Kleine Ring een nieuw aanzicht. Naast de aanleg van fietspaden, worden ook parallelle wegen heraangelegd in functie van de fietsers en voetgangers. Het is een historisch project in de metamorfose die Brussel momenteel ondergaat.

De openbare ruimte langs de Kleine Ring wordt momenteel volledig heraangelegd, met veel meer aandacht voor voetgangers en fietsers, om de levenskwaliteit in de stad verhogen. De doorstroming van het doorgaand autoverkeer op de centrale hoofdweg en in de tunnels wordt verbeterd doordat de verkeerssituatie veel duidelijker is dan voordien. 

In juli 2018 werd, met het stuk tussen de Kruidtuinlaan en het Queteletplein, de laatste vergunning verkregen voor het Kleine Ring project. Hiermee werd vier jaar van belangrijk plannings werk en administratief werk afgesloten. Na de uitwerking van de plannen, de concertatierondes met opmerkingen en aanpassingen van de plannen werden alle bouwvergunningen behaald.
Op dit ogenblik zijn de werken volop aan de gang en op verschillende plaatsen reeds afgerond. De Brusselse Kleine Ring transformeert momenteel van een open auto-riool naar een aangename stadsboulevard met veel plaats voor voetgangers en fietsers en veel meer bomen en struiken.

Het is een historisch project op vlak van stedenbouw in Brussel. Het is bovendien ook een symbolisch project, want de Kleine Ring was hét toonbeeld van een stad die zoveel mogelijk ruimte aan de auto gaf. Dit project maakte definitief een einde aan dit denken en luidde het begin van een nieuw Brussel in. Een Brussel voor mensen!