KU Leuven ontwikkelt nieuwe locatie in het Pachecogebouw van Belfius Insurance. Meyboomgebouw in Zandstraat blijft bestaan!

Staatssecretaris Pascal Smet, KU Leuven en Belfius Insurance zochten en vonden samen een oplossing om het behoud van het statige Meyboomgebouw op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat te verzekeren. KU Leuven zal op haar beurt een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen aan de Sokkel van het Pacheco-gebouw, dat eigendom is van Belfius Insurance.

Staatssecretaris Pascal Smet, KU Leuven en Belfius Insurance zochten en vonden samen een oplossing om het behoud van het statige Meyboomgebouw op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat te verzekeren. KU Leuven zal op haar beurt een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen aan de Sokkel van het Pacheco-gebouw, dat eigendom is van Belfius Insurance.

Respect the past, create the future. Dat was mijn vertrekpunt wanneer ik de gesprekken met de KU Leuven en Belfius Insurance opstartte. We zorgen ervoor dat het mooie pand in de Zandstraat kan blijven bestaan en in één slag creëren we ook een nieuwe hub voor studenten op een strategische locatie.  Ik bedank Belfius Insurance en KU Leuven uitdrukkelijk voor de open en constructieve instelling. Daardoor zijn we van het geplande, reeds vergunde project, kunnen afstappen en gaan we nu samen een resultaat bereiken dat vele malen beter is voor de stad, haar inwoners en de studenten,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.

“Door samen met KU Leuven faculteiten onder te brengen in de sokkel van het Pacheco-gebouw onderstreept Belfius nogmaals zijn maatschappelijke rol. Want investeren in jongeren is investeren in de maatschappij van morgen. Bovendien zal Belfius Insurance erover waken dat het Meyboom-gebouw zijn erfgoedwaarde behoudt en voorziet het voor beide gebouwen duurzame ontwikkelingen,” aldus Dirk Vanderschrick CEO van Belfius Insurance.

 “Ook wij zijn bijzonder tevreden met deze uitkomst,” zegt rector Luc Sels. ‘De Pacheco-site biedt heel wat mogelijkheden en komt zo tegemoet aan onze noden voor extra onderwijs- en onderzoeksruimte. Onze campus Brussel en campus Sint-Lucas Brussel doen het bijzonder goed, maar dat betekent ook dat onze huidige gebouwen te krap worden voor bijna 4000 studenten en een groeiend aantal onderzoekers. Samen met Belfius en de architecten willen we nu een gebouw ontwikkelen dat tegemoet komt aan deze nood, waarbij we ook zullen inspelen op nieuwe onderwijs- en werkvormen.”

“De Stad Brussel is bijzonder verheugd dat het gebouw in de Meyboomstraat niet afgebroken wordt. De oplossing die staatssecretaris Pascal Smet onderhandelde, zorgt voor een win op twee vlakken. Niet alleen wordt het pand in de Meyboomstraat gerenoveerd en krijg het een nieuwe invulling, de ontwikkeling van een studentencampus op de Pachecolaan zal meer leven en bedrijvigheid brengen op deze as.  Dit sluit perfect aan bij het Masterplan dat de Stad momenteel uitwerkt voor de heropwaardering van de openbare ruimte rond de Noord-Zuidverbinding,”  besluit Schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte, Ans Persoons.

Een oplossing voor het Meyboomgebouw

Dit statige pand werd in de 19e eeuw ontworpen door architect Paul Saintenoy, die ook het Old England-warenhuis op de Kunstberg ontwierp dat vandaag het MIM huisvest.

De KU Leuven werd in 2012 eigenaar van het gebouw om er een nieuwe campus onder te brengen, in de buurt van de bestaande en met hogeschool Odisee gedeelde site aan de Stormstraat.

Het voorziene project leidde tot bezorgdheid, onder andere met het oog op de erfgoedwaarde van het gebouw. Een zorg die ook Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet deelde en waar de universiteit ook steeds begrip voor had.

De universiteit en Staatssecretaris Smet onderzochten al een tijd samen verschillende alternatieve pistes en vonden uiteindelijk met Belfius Insurance een duurzame oplossing, met respect voor de historische waarde van het Meyboomgebouw.

Belfius Insurance neemt het gebouw van de KU Leuven over en waakt erover dat de architecturale en de erfgoedwaarde gerespecteerd worden, met een mogelijke mix van studentenhuisvesting, kantoren en residentiële units.

Nieuw leven in het Pachecogebouw

Steeds meer Brusselse, Vlaamse en internationale studenten vinden hun weg naar KU Leuven in Brussel, wat ervoor zorgt dat de universiteit nood heeft aan extra onderwijs- en kantoorruimte.

KU Leuven en Belfius gaan in het Pachecogebouw, dat eigendom is van Belfius Insurance, een nieuwe site ontwikkelen via renovatie en uitbreiding van de Sokkel, de blokken aan de linker- en rechterkant van het gebouw, en de ondergrondse ‘Passage 44’ die beide blokken verbindt. Belfius Insurance doet hiervoor een beroep op het Belgische architectenteam a2o-WIT, dat als winnaar uit de bus kwam na een publieke architectuurwedstrijd georganiseerd door de Brusselse Bouwmeester.
Het huidige gebouw zal in het ontwerp bewaard blijven en zal door de ingrepen beter tot zijn recht komen en beter geïntegreerd zijn in de publieke ruimte.

In het nieuwe gebouw zal er naast auditoria ook plaats zijn voor andere functies waarvan studenten gebruik kunnen maken. Bij het design van de ‘living campus’ zal ook rekening worden gehouden met de integratie van het gebouw in de omgeving. Studenten, docenten en medewerkers zullen zo echt deel gaan uitmaken van de stad en hun aanwezigheid zal ook een positieve impact hebben op de buurt die in volle metamorfose is. De interactie met de grootstad is voor de KU Leuven een belangrijke troef.

Door zijn uitstekende ligging aan de rand van de Brusselse vijfhoek zijn de mogelijkheden voor studenten op het vlak van huisvesting en ontspanning groot.  Met het bruisende centrum op wandelafstand, kunnen studenten zo de binnenstad induiken.

Het iconische Pachecogebouw, op de hoek van de Pachecolaan en de Kleine Ring, is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar  met openbaar vervoer. Brussel Centraal en Brussel Noord bevinden zich op wandelafstand en vlak naast de nieuwe campus ligt het station Brussel Congres dat momenteel vooral wordt gebruikt door pendelaars die in de omgeving werken. Onder het Pachecogebouw bevindt zich tevens een publieke parking. Bovendien worden er momenteel nieuwe fietspaden langs de volledige Kleine Ring aangelegd.

Ook de onmiddellijke omgeving van de nieuwe universiteitssite zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. De Pachecolaan zelf heeft vandaag te kampen met de keuzes van het verleden. Een treinverbinding die het centrum in twee knipt en grote gebouwen met een monofunctie. Dankzij het masterplan ‘Hellingen van de vijfhoek’ zal de Stad Brussel inzetten op ontharding en vergroening, wat de buurt zal verlossen van haar minerale karakter. Deze ingrepen zullen een verbindend effect creëren naar de omliggende wijken en het Europakruispunt en de Kruidtuin.

Share This

Share this post with your friends!