Stedenbouwkundige vergunning voor voetgangers- en fietsersverbinding Jules de Trooz

Weldra kan je op een comfortabele en veilige manier langs het kanaal wandelen en fietsen ter hoogte van De Trooz zonder het kruispunt hiervoor te moeten oversteken.

Weldra kan je op een comfortabele en veilige manier langs het kanaal wandelen en fietsen ter hoogte van De Trooz zonder het kruispunt hiervoor te moeten oversteken.

urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Het was Pascal Smet die het project in 2017 opstartte als toenmalig minister van Mobiliteit en nadien in een goede een samenwerking toevertrouwde aan zijn opvolger Elke van den Brandt.

De werken zullen medegefinancierd worden met middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

“Deze nieuwe verbindingen langs het kanaal is goed nieuws voor de vele fietsers en voetgangers die er dagelijks gebruik van zullen maken, maar ik ben daarnaast vooral ook zeer fier over de stedenbouwkundige meerwaarde van dit ontwerp. Door de kade te verlagen zorgen voor een zeer natuurlijke integratie van de verbindingen in de omliggende publieke ruimte. Het bestaande parkje wordt opgewaardeerd en we voegen een nieuw verlaagd pleintoe, dicht bij het water en met panoramisch zicht op het Vergotedok,” zegt Brussels Staatssecretaris Pascal Smet.

“De afgelopen twee jaar is het aantal fietsers verdubbeld. Daarom moeten we blijven investeren in veilige infrastructuur. Met deze onderdoorgang bieden we een alternatief voor een druk kruispunt, en leggen we de basis voor een veilige route met twee extra onderdoorgangen, onder de Sainctelettebrug en onder de Van Praetbrug. Zo creëren we extra veilige routes voor de stijgende groep fietsers in Brussel,” zegt Brussels Minister voor Mobiliteit, Elke van den Brandt.

“In een dicht verstedelijkt gebied als het Brussels Gewest zijn er technische oplossingen nodig om de zachte mobiliteit in goede banen te leiden, zoals bijvoorbeeld fietsbruggen waarop fietsers niet alleen veilig kunnen rijden, maar waardoor ze ook geen lange omwegen hoeven te maken”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort. Daarom werd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 6,8 miljoen euro geïnvesteerd om de koolstofimpact van onze verplaatsingen te verkleinen door de Fietsroute uit te rusten met ononderbroken fiets- en wandelpaden. In het Brusselse programma voor de periode 2014-2020 zijn drie fietsbruggen opgenomen: Trooz, Sainctelette en Van Praet, samen met het stuk van de fietsroute tussen Buda en Sheel. In januari 2022 hebben we al een 1.200 meter lange strook van de fietsroute tussen Buda en Sheel ingehuldigd. Overigens is de Brussels Cruise Terminal, een project onder leiding van de Haven van Brussel dat ook kon rekenen op financiële steun van het EFRO, al jaren een groot succes! Ik ben vandaag dan ook zeer verheugd dat de vergunning voor de fietsbrug De Trooz is afgeleverd. Daarmee is een belangrijke horde genomen voor de inrichting van de openbare ruimte in dit deel van het kanaalgebied.”

Het ontwerpbureau Gijs Van Vaerenbergh kreeg de opdracht toegewezen om drie voetgangers- en fietsersverbindingen te ontwerpen onder de Van Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelettebrug. Het bureau werd geselecteerd omdat het de nadruk legt op de integratie van de wandel- en fietsverbindingen in de omliggende publieke ruimte. De ontwerpopdracht werd begeleid door de Brusselse bouwmeester. Bij de evaluatie van de voorstellen werd door de jury zowel rekening gehouden met mobiliteits- als met stedenbouwkundige criteria.

Beeldkwaliteitsplan Kanaalzone

Het ontwerp volgt de principes van het beeldkwaliteitsplan voor de volledige kanaalzone. Het beeldkwaliteitsplan vormt een richtplan voor de publieke ruimte van de Kanaalzone. Het bundelt verschillende regionale richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen of renoveren van openbare ruimten of wegen aan weerszijden van het kanaal. Het heeft als doel de nodige continuïteit en coherentie te garanderen.
Voor de aanleg van de verbinding zullen materialen en het straatmeubilair worden gebruikt die gebruikt worden zullen mee zorgen voor een goede integratie van de verbindingen in de omgeving en voor een visuele coherentie langs het kanaal. Het ontwerp houdt niet enkel rekening met esthetiek en met het comfort van de voetgangers en fietsers, maar ook met het veiligheidsgevoel. Dat gebeurt o.a. door het open karakter en de juiste verlichting. 

Fietsroute

De Trooz is ook een belangrijk knooppunt voor de fietsverbinding vormt een belangrijke schakel in de fietsroute langs het kanaal Willebroek-Brussel- Charlerloi en maakt deel uit van zowel het GFR (Gewestelijke fietsroutenet-netwerk), het fiets-GEN (Gewestelijk Expres Net) als van het Europese REVER-fietsnetwerk. Fietsers zullen onder de brug kunnen fietsers in de toekomst zonder mogelijke conflicten met het gemotoriseerd verkeer.

Monument van de arbeid

Het Monument van de Arbeid domineert vandaag het plein en zal in de toekomst ook blijven staan op deze locatie en wordt geïntegreerd en gevaloriseerd in het nieuwe parkontwerp. Het monument bestaat uit een reeks sculpturen, gemaakt door Constantin Meunier aan het einde van de 19e eeuw, geïntegreerd in een drager ontworpen door architect Mario Knauer in 1930.

Door het verlagen van de kade ontstaat er een meer directe relatie tussen het monument en het kanaal. Deze relatie werkt in twee richtingen: vanaf de kade aan de overkant wordt het monument zichtbaar als een brandpunt in het park en vanaf het monument ontstaat er een wijds zicht op het Vergotedok. Ook in de beplanting wordt rekening gehouden met het monument en wordt er gekozen voor bomen met voldoende hoge stam om het zicht op het monument te vrijwaren.

Share This

Share this post with your friends!