Stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe tramlijn 10 richting Neder-over-Heembeek

Het Brussels Gewest levert een stedenbouwkundige vergunning af aan de MIVB voor de aanleg van de nieuwe tramlijn 10, dat bevestigt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

 

Het Brussels Gewest levert een stedenbouwkundige vergunning af aan de MIVB voor de aanleg van de nieuwe tramlijn 10, dat bevestigt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

De nieuwe tramlijn zal het Rogierplein verbinden met het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. De tramlijn zal verschillende dichtbevolkte wijken verbinden met het stadcentrum en met tal van stedelijke functies zoals scholen, kinderdagverblijven, sportcentra, winkels en culturele activiteiten.
De straten waar nieuwe tramsporen komen worden kwalitatief heringericht met veel aandacht voor voetgangers en fietsers en voor kwalitatieve publieke ruimte

“Mijn ervaring met tram 8 en 9 leert dat je een waar ‘tramlijn-effect’ kan creëren als je een project kan realiseren dat verder gaat louter een mobiliteitsoplossing. We grijpen deze kans aan om heel wat nieuwe kwaliteitsvolle publieke ruimte te creëren. Tramlijn 10 zal zo een enorme boost geven aan de wijken in Neder-over-Heembeek en een enorme meerwaarde zijn voor de levenskwaliteit van heel veel Brusselaars,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw, Pascal Smet.

“Met tramlijn 10 zetten we een nieuwe belangrijke stap om Brussel nog bereikbaarder te maken. We verbinden Neder-Over-Heenbeek met het centrum en investeren in de levenskwaliteit van de buurtbewoners, door de aanleg van de tramlijn te koppelen aan de kwalitatieve herinrichting van een aantal straten en pleinen in de wijk. Deze tramlijn maakt deel uit van een ruimer tramplan, waarmee we de Brusselaars nog meer vrijheid bieden om zich te verplaatsen over heel het gewest”, zegt minister van mobiliteit Elke Van den Brandt. 

“Voor de stad Brussel is tram 10 een nieuw stap naar het project ‘de stad op 10 minuten’. We willen de Heembekenaren meer toegang tot het openbaar vervoer en een betere verbinding met het stadscentrum en de andere gemeenten geven. Deze nieuwe lijn wordt met het Noordstation verbonden en werknemers van bedrijven in Neder-over-Heembeek, zoals bpost, zullen vlotter heen en weer kunnen reizen. We werken nauw samen met het gewest om de Brusselaars een betere levenskwaliteit te geven,” voegt Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel eraan toe.

“De komst van deze nieuwe tramlijn 10 brengt de langverwachte verbinding tot stand tussen het stadscentrum en het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de wijken een snelle economische en demografische ontwikkeling doormaken”, legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, uit. “En de groei zal zich in de toekomst voortzetten. Uit de prognoses van de effectstudie blijkt dat tijdens de spitsuren tussen de 1.600 en 2.400 reizigers per uur zullen worden vervoerd, vandaar het grote belang van deze nieuwe tramlijn.”

De vorige Brusselse regering nam in 2018 de principebeslissing om een nieuwe tramlijn aan te leggen die het stadcentrum verbindt met het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek.

Het Brussels Gewest, de stad Brussel en de MIVB werkten in een goede samenwerking een project uit om de levenskwaliteit en de mobiliteit van zoveel mogelijk Brusselaars te verbeteren. Buurtbewoners, handelaars en bedrijven werden hier nauw bij betrokken. Tussen juni 2019 en januari 2020 vond de impactstudie plaats.
In februari 2020 werd het tracé van de nieuwe tramlijn voorgesteld. De nieuwe tramlijn volgt het tracé van Tram 3 tussen het Rogierplein en halte Heembeek en vervolgt dan haar weg naar het militair hospitaal via de Heembeeksestraat, de Frans Vekemansstraat, de Groenweg, de Korte Groenweg, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan en de Bruynstraat.

In november 2021 werd de bouwvergunning aangevraagd. Na het openbaar onderzoek, dat plaatsvond in april en mei 2022, werden de plannen van de MIVB op vraag van urban.brussels en de overlegcommissie nog bijgestuurd op enkele punten. Die definitieve plannen kregen vandaag een stedenbouwkundige vergunning.

De aanleg van de tramlijn is belangrijk voor de ontwikkeling van het Noorden van Brussel. De nieuwe tramlijn zal ervoor zorgen dat de bewoners van het noorden van het Gewest snel en comfortabel het centrum van de stad zullen bereiken en voor extra dynamiek zorgen in Neder-over-Heembeek.

In totaal komen er 10 nieuwe tramhaltes bij in neder-over-Heembeek over een tracé van ongeveer 5km. Het gaat om de halte Heembeek (Vuurkuislaan), Anker (Heembeeksestraat), Zavelput (Frans Vekemansstraat), Peter Benoit (Peter Benoitplein), Groenweg (Groenweg), Mandela (Groenweg), Trassersweg (Ransbeekstraat), Van Oss (Ransbeekstraat), Mercator (Tyraslaan) en Militair Hospitaal (Bruynstraat).

De aanleg van de nieuwe tramlijn kadert in de ruimere mobiliteitsambities van het Brussels Gewest, geformuleerd in Good Move, om Brusselaars en bezoekers nog doeltreffender openbaar vervoer aan te bieden en zo meer mensen te overtuigen om de modal shift te maken.

Recente voorbeelden van de nieuwe tramlijnen 8 en 9 tonen alvast het grote potentieel. De MIVB telde bijvoorbeeld meer dan 300.000 reizigers per maand voor tram 9 (cijfers uit 2019).

Bovendien biedt de aanleg van een tramlijn de ideale gelegenheid om de publieke ruimte in zijn geheel aan te pakken, van gevel tot gevel. En dat over het volledige traject van circa 5km, samen goed voor meer dan 125.000m2. Er werd in het ontwerp dan ook bijzonder veel aandacht besteed aan het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers en aan aangename en toegankelijke publieke ruimte.

Het finale ontwerp houdt rekening met een eventuele heraanleg van de Vuurkruisenlaan en Van Praetlaan zonder voorafnames te doen in dit dossier.

Op 20 november 2022 wordt in het Mandela Stadion een vergadering met de buurtbewoners voorzien. Er zal een huis-aan-huisbedeling van flyers met praktische informatie plaatsvinden.

De start van de wegwerkzaamheden en het leggen van de tramsporen zijn gepland voor begin 2023. Tram 10 moet in de herfst van 2024 operationeel zijn. Het einde van de werken is gepland voor 2025.

Share This

Share this post with your friends!