Vernieuwde ontmoetingsplaats voor jonge Brusselaars in centrum van de stad

Basisschool De Kleurdoos is gelegen in de Bloemenhofwijk in het centrum van Brussel. Door de ligging en de grote vraag naar sportaccommodatie in die wijk wordt de sportzaal van de basisschool zeer intensief gebruikt. Overdag wordt de sportzaal gebruikt door de basisschool zelf en door andere scholen. Na de schooluren, in het weekend en in de vakantieperiodes maken IBO De Buiteling, vzw Circus Zonder Handen en Brussels Boxing Academy, speelplein Buiten De Lijntjes’ en Kinder Voetbal Academie reeds jarenlang gebruik van de sportzaal. Volgend schooljaar zal ook vzw BBJJA er onderdak vinden.

De sportzaal van De Kleurdoos is een ontmoetingsplaats voor vele jonge Brusselaars en moet dan ook aan de huidige normen voldoen. 

“Sport is belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Dat is de laatste maanden nog duidelijker geworden. Meer dan ooit willen we ervoor zorgen dat al onze Brusselse ketten blijven bewegen en zeker in deze bijzondere periode. Wij moeten ervoor zorgen dat dat in veilige en degelijke omstandigheden kan. De sportzaal van De Kleurdoos is een ontmoetingsplaats voor vele jonge Brusselaars en moet dan ook aan de huidige normen voldoen,” zegt VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd en Sport. 

De sportzaal en de sportuitrusting waren beide aan grondige renovatie toe. VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd en Sport Pascal Smet maakte middelen vrij voor de renovatie van een aantal structurele elementen van de sportzaal (plafond, de muren, elektriciteit en de onderbouw van de sportvloer) en voor de vervanging van de sportuitrusting in de zaal. Veel van het sportmateriaal dateert nog van 1955 en is intussen logischerwijs aan vervanging toe.

“Dankzij de investeringen in de sportzaal en – uitrusting kunnen we samen met alle sport- en vrijetijdsorganisaties onze rol van brede school op duurzame wijze verderzetten. Zo verbreden we onze maatschappelijke opdracht als onderwijsverstrekker en dragen we bij tot het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van Brusselse kinderen en jongeren.”, vertelt Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.

Voor de structurele renovatiewerken werd 66.000 euro vrijgemaakt. Daar komt nu een subsidie van 66.550 EUR voor de aankoop van de vaste sportuitrusting en het duurzaam sportmateriaal bij, dat door zowel door de scholen als door naschoolse initiatieven zal gebruikt worden.

De Vlaamse regering investeerde eerder al in renovatie van de parketvloer in de sportzaal, de plaatsing van een slotsysteem met code, een AED-toestel en de aanwerving van een zaalwachter (halftijds).

In januari 2021 werd de sportzaal terug in gebruik genomen. Momenteel wordt de zaal verder uitgerust met degelijke en veilige sportuitrusting.

Share This

Share this post with your friends!