Opbouwwerkers en straathoekwerkers slaan de handen in elkaar

JES en SAAMO openen samen nieuwe hub in Kuregem (Circularium-site)

 

JES en SAAMO openen samen nieuwe hub in Kuregem (Circularium-site)

“Jongeren uit Kuregem kennen grote uitdagingen. Al jaren investeren we via JES in deze jongeren. Fijn dan we hun caravan kunnen inruilen voor een kwalitatievere ruimte waarin jongeren straathoekwerkers en elkaar kunnen ontmoeten. Dit project zal niet alle kopzorgen van de jongeren wegnemen, maar wel ruimte bieden om zichzelf te leren kennen en hun dromen om te vormen in concrete plannen,” zegt VGC-collegelid voor Jeugd Pascal Smet. 

JES en SAAMO Brussel openen in de Heyvaertstraat samen hun gloednieuwe locatie. De straathoekwerkers en opbouwwerkers kiezen ervoor om samen te werken vanuit een sterk engagement voor de stad en haar bewoners. Hun gemeenschappelijke doel is focussen op de kracht en het potentieel van de stadsbewoners, jongeren en mensen in een kwetsbare positie. Vanuit een eigen manier van werken, met een verschillende doelgroep, zorgen ze samen voor een solidaire stad waar ieder een plaats heeft en een menswaardig bestaan leidt.

Ontmoeting en uitwisseling in de wijk

De Heyvaert-Kuregem wijk kent talloze uitdagingen en bewoners in precariteit, maar ook veel kansen. SAAMO en JES willen er hun complementariteit als opbouwwerkers en straathoekwerkers benutten op de plaats waar hun doelgroepen zich vaak bevinden. JES en SAAMO gingen tegelijkertijd op zoek naar nieuwe ruimte en vinden nu hun stek in de Heyvaert-Kuregemwijk: een plek voor uitwisseling en ontmoeting.

Box als uitvalsbasis voor straathoek- en opbouwwerk

SAAMO Brussel ontwikkelde in strijd tegen de leegstand en huisvestingscrisis de WoonBox, een modulair bouwunit-model. Nu start het SAAMO-huis als werk- en ontmoetingsruimte in dezelfde modulaire bouwunits, die circulair en duurzaam zijn en bestaan uit een ingenieuze bibliotheek van gestandaardiseerde panelen met een bijhorend vloer- en plafondsysteem. Van daaruit gaan de SAAMO-opbouwwerkers in Brussel dankzij concrete en collectieve oplossingen samen uitsluiting aanpakken, met grond- en mensenrechten als kompas. De SAAMO-projecten over wonen, sociale bescherming en mensen zonder wettig verblijf krijgen er hun stek.

De JES-jongeren en vrijwilligers bouwden in hetzelfde modulair bouwunitmodel tegelijkertijd de JES-box. Het is een mooi voorbeeld van hun manier van werken: vertrekkend vanuit de sterktes en competenties van jongeren, participatief en emanciperend. JES straathoekwerk is al bijna 30 jaar actief in onder meer Kuregem, Anneessens en Molenbeek. Met de nieuwe antenne zetten de straathoekwerkers en jobcoaches de deuren open voor jongeren uit de buurt door in te zetten op individuele begeleiding, groepstrajecten, vrijwilligerswerk.

Wat doet JES?
JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.
JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad. Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen. Want jongeren maken de stad!

Wat doet SAAMO?
Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit.
Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtopbouwwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

Share This

Share this post with your friends!