100% elektrische busvloot tegen 2030

 2018 – 2030      Brussels Gewest

De MIVB zal tegen 2030 volledig elektrisch rijden. Daarvoor stelde de Brusselse regering in 2018 een ambitieus plan op en maakte het middelen vrij. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in Brussel aanzienlijk verbeteren en verhoogt de levenskwaliteit van de Brusselaars.

De MIVB kocht in een eerste fase 235 hybride bussen aan in 2018 om de meest vervuilende bussen te vervangen, de busvloot verder uit te breiden en de ambities van het nieuwe Busplan waar te maken. De aankoop van deze bussen gebeurde op advies van een speciale commissie, samengesteld uit experten van de VUB, de universiteit van Namen, Innoviris, Brussel Mobiliteit, Brussel Leefmilieu en de MIVB. De aankoop van de 235 hybride bussen gebeurde binnen het voorziene bedrag van 126 miljoen euro.

De hybride bussen werden in gebruik genomen in 2018 en lieten toe om de 117 meest vervuilende bussen (euro 2) te vervangen en om het busaanbod met 118 bijkomende bussen te versterken. 

Eveneens in 2018 verschenen ook de eerste elektrische bussen in de stad. Lijn 33 verbindt de Dansaertwijk in het centrum van de benedenstad met de Zavel en Louiza in de bovenstad via de elektrische citybus. Hiervoor werd 2,1 miljoen euro voorzien.

Sinds 2019 worden verschillende types elektrische bussen getest op verschillende lijnen. De tests zullen uitgevoerd worden met verschillende types en groottes om de verschillende omstandigheden in Brussel te analyseren. Op die manier kan de MIVB ervaring opdoen om tegen 2030 de volledige vloot te elektrificeren.