Een nieuw park op de Becokaai en Materialenkaai

2018 – …      Stad-Brussel

Langs het kanaal komt een nieuw park van 28.000 m2 op de Becokaai en de Materialenkaai. Het nieuwe park zal tussen Sainctelette en het Redersplein aan de kant van de Havenlaan worden aangelegd. Naast veel groen komt er op de kanaaloever aan ook meer ruimte om te sporten en te spelen, voor jong en oud.

Na uitgebreid overleg met omwonenden en wijkcomités werden in mei 2018 de definitieve plannen voor het toekomstig gewestelijk park op de Becokaai goedgekeurd en is de stedenbouwkundige vergunning verkregen. Er komt een langgerekt park van 28.000 m2 langs het kanaal tussen het Sainctelette en het Redersplein aan de kant van de Havenlaan.

Concreet wil het project een brede groene promenade langs het kanaal creëren, met nieuwe recreatieve zones (zandbakken, straatmeubilair en fonteinen), ruimte voor ontspanning (gazons, banken en tafels), twee sportvelden en een skatepark. Di skatepark komt onder de nieuwe brug voor voetgangers, fietsers en de nieuwe tramlijn die het Noordstation met Tour & Taxis zal verbinden. 
Er komt specifieke verlichting in het nieuwe park om bezoekers aan te moedigen de verschillende delen van het park te ontdekken. Doel is om gebruik te maken van deze nieuwe ontwikkeling om de oevers van het kanaal zo groen mogelijk te maken met boomsoorten in alle soorten en maten.

Het nieuwe park aan de Becokaai is veel meer dan een groene ruimte. Doel is enerzijds om de oevers van het kanaal volledig te herstellen. Dit past perfect in de gewestelijke visie om de levenskwaliteit en de stedelijke uitstraling op deze strategische ligging in de hoofdstad te verbeteren. Anderzijds om in het hart van de stad een nieuwe recreatieve en groene ruimte te creëren voor de inwoners van Brussel, een plek om te wandelen, te ontspannen en zich te vermaken aan het water.