De lage emissiezone: 10% minder luchtvervuiling in het eerste jaar

Vanaf 2018       Brussels Gewest

Sinds 1 januari 2018 is het Brussels Gewest een Lage Emissiezone, hierdoor mogen de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer in. Brussel staat hiermee in het lijstje steden waar luchtkwaliteit een prioritair beleidstopic is. 
De beslissing werd genomen in 2016 en in 2018 werd de Lage Emissiezone geïmplementeerd door de (vorige) Brusselse regering.

De luchtkwaliteit in onze stad is al jaren ondermaats en dit heeft enorme gevolgen voor de gezondheid van de Brusselaars. Jaarlijks sterven meer dan 600 Brusselaars vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit. De Brusselse overheid wil hierin een voortrekkersrol spel en elke Brusselaar moet zijn bijdrage leveren. De (vorige) Brusselse regering besliste in 2016 om van Brussel een Lage Emissiezone te maken. Sinds 1 januari 2018 is onze stad ook in praktijk een Lage Emissiezone.

De Lage Emissiezone is een belangrijk instrument om de luchtvervuiling in Brussel te bestrijden. De LEZ vormt het juridische kader om vervuilende wagens de toegang tot de stad te ontzeggen.
Sinds 1 januari 2018 werden diesels met Euro 0 en 1 geweerd. Sinds januari 2019 worden ook voertuigen op diesel tot Euro 2 en benzine met Euro 0 en 1 toegevoegd aan die lijst en sinds januari 2020 diesels met Euro 3.

Minder vervuilende voertuigen in het verkeer betekent minder luchtvervuiling. Tussen 2018 en 2019 werd een gemiddelde daling stikstofdioxide (NO2) van 10% vastgesteld.
De uitstoot van alle auto’s in omloop is dat jaar gedaald met ongeveer 11% voor stikstofoxiden (NOx), 11,5% voor fijnstof (PM2,5) en 77% voor black carbon (BC of roet). De uitstoot van bestelwagens in het verkeer is gedaald met ongeveer 3,5% voor NOx, 21% voor PM2,5 en 73% voor BC.

Het Gewest controleert de voertuigen met intelligente camera’s via een systeem van automatische nummerplaatherkenning.

Met de invoering van de Lage Emissiezone vervoegde Brussel tal van andere Europese steden die van de luchtkwaliteit in hun stad een prioriteit maken.

Meer info op lez.brussels.