Heraanleg Guldenvlieslaan en Waterloolaan

  sinds 2016      Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis

De Guldenvlies- en de Waterloolaan hebben nood aan een grondige heraanleg om de zone “future proof” te maken. Dit project wil de belangrijke commerciële zone op de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan klaarmaken voor de toekomst. Talloze voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat mensen die gaan shoppen steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van de omgeving waarin ze dit doen. De Guldenvlies- en de Waterloolaan hebben nood aan een grondige heraanleg om de zone “future proof” te maken. De focus van het project ligt op het aantrekkelijker maken van de publieke ruimte en op het versterken van de commerciële activiteit.

Daar waar de Kleine Ring vroeger een verbinding, een promenade, vormde tussen de buitenwijken en het centrum van de stad, vormt ze nu op verschillende plaatsen een fysieke grens. De Kleine Ring ter hoogte van de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan is vandaag een onaantrekkelijke plaats die een fysieke en psychologische breuklijn vormt tussen de vijfhoek en de rest van de stad.

Het Brussels Gewest wil de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan een nieuw elan geven. Het stuk tussen de Naamsepoort en Louiza, één van de belangrijkste commerciële zones van Brussel, zal een volledige metamorfose ondergaan.

De ambitie van het project is om de zone aan te pakken zodat ze zal voldoen aan de hedendaagse noden van de inwoners, de handelaars en de bezoekers. Tegelijkertijd zal ook de symbolische rol van deze wijk in het Brusselse Gewest, de verbinding tussen hoog en laag Brussel, worden belicht.

In 2016 werd een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven om deze zone op een kwalitatieve manier te herontwikkelen. Aan het einde van de oproep werden 5 kantoren aangeduid door een jury van deskundigen, onder leiding van de Brusselse Bouwmeester,  om hun schetsen verder uit te werken. 

In november 2016 werd het winnen ontwerp, van de bureaus Bruno Fortier, Polo en Arcadis, geselecteerd. Na overleg met buurtbewoners, handelaars, de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden in de wijk, diende het Brusselse Gewest een vergunningsaanvraag in.

Stadspromenade met bomen

De openbare ruimte, die vandaag voor meer dan 85 procent voor auto’s bestemd is, zal van gevel tot gevel heraangelegd worden tot een stadspromenade met bomen. Het moet een kwalitatieve openbare ruimte worden waar shoppers, Brusselaars en bezoekers kunnen flaneren, rusten, eten en genieten van het commerciële aanbod. De focus van het project is om deze commerciële en horeca zone in de bovenstad te versterken.

Een gemeenschappelijke ruimte met homogene materialen, nieuw stadsmeubilair, aandacht voor verlichting en veel bomen en struiken zal beide kanten van de Kleine Ring met elkaar verbinden. Het project zal de omliggende wijken van Sint-Gillis en Elsene opnieuw verbinden met het stadscentrum. Het belangrijkste element om samenhang te creëren in de openbare ruimte is een heraanleg met een minimum aan hoogteverschillen.

Naast de promenade, de verbinding tussen de boven- en benedenstad via het Egmontpark en de veilige oversteekplaatsen op de Kleine Ring, komt er een grote esplanade en een kiosk aan de kant van de rotonde op Louiza.

De kantoren van Bruno Fortier, Polo en Arcadis hebben een evolutief project uitgewerkt dat perfect verenigbaar is met een eventuele overkapping van de tunneluitgang, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn om eenzelfde soort esplanade aan de Naamsepoort aan te leggen.

Vergroening is essentieel voor het project. De bestaande bomenrij blijft en er komen 38 nieuwe bomen bij. Er komen grote ronde en rechthoekige banken met plantenbakken en er komen struiken op de esplanade en langs de promenade. Ook de ingangen van het Egmontpark worden aangepakt.

Ten slotte wordt ook de verlichting volledig herzien in de hele zone en komt er scenografische verlichting om de openbare ruimte te valoriseren en het veiligheidsgevoel te vergroten wanneer het donker is.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers 

Het project voorziet meer plaats, veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers en verbetert de doorstroming van het openbaar vervoer. Het project sluit volledig aan bij de huidige en toekomstige mobiliteitsvisie die de Brusselse regering in het Good Move-plan heeft opgenomen. In de hele zone worden aan beide kanten afgescheiden en okergele tweerichtingsfietspaden aangelegd. Deze nieuwe fietspaden maken deel uit van de veilige afgescheiden fietspaden die over de hele lengte van de Kleine Ring worden aangelegd.

Er komen verschillende veilige oversteekplaatsen om de promenades aan de kant van de  Gulden Vlieslaan en aan de kant van de Waterloolaan met elkaar te verbinden.

Wat het autoverkeer betreft, heeft het project de ambitie om het transitverkeer te scheiden van het lokale of bestemmingsverkeer. De heraanleg garandeert de doorstroming van het verkeer door automobilisten wiens bestemming niet in de zone ligt aan te moedigen de tunnels te gebruiken. Transitverkeer wordt uit de omliggende woonwijken geweerd. Op basis van verschillende simulaties en mobiliteitsstudies wordt de verkeersdoorstroming en -circulatie geoptimaliseerd door 2x1 rijstroken op het traject tussen de rotonde op Louiza en de Drapierstraat en 2x2 rijstroken op het traject dat aansluit op de rotonde van de Naamsepoort. Deze oplossing moedigt het transitverkeer aan om in de tunnels te blijven, terwijl het lokale verkeer mogelijk blijft of wordt afgeleid naar ondergrondse parkeergarages. 

Het aantal parkeerplaatsen bovengronds wordt aanzienlijk verminderd. Daardoor ontstaan perspectieven en vergezichten en komt er plaats vrij voor bomen en struiken in de openbare ruimte. Bovendien vermindert op die manier het zoekverkeer in de zone drastisch, dit verkeer zal rechtstreeks naar de ondergrondse parkings worden geleid. 

Het grote aantal ondergrondse parkings in de omgeving (Parking Deux Portes, Poelaert, Gulden Vlies, The Hotel, Wet, …) is de ideale oplossing voor bezoekers die in de toekomst met de auto naar deze plaats willen komen. Voor de detailzaken komt er een leverzone met camera’s en paaltjes.