Een nieuw gezicht voor de Franklin Rooseveltlaan

 2017 – 2018      Stad-Brussel

De Franklin Rooseveltlaan veranderde in 2018 van een stadsautostrade in een karaktervolle stadsboulevard met plaats voor álle weggebruikers. Het project omvatte de vernieuwing van de brede trottoirs in blauwe hardsteen, de vernieuwing van het wegdek en de aanleg van veilige, afgescheiden fietspaden. De bomen langs de laan bleven behouden.

De parkeerplaatsen en de fietsstrook werden van plaats verwisseld, de nieuwe fietspaden zijn op die manier gescheiden van het autoverkeer. Hierdoor is het nu veilig fietsen op de Franklin Rooseveltlaan. Elke dag maken veel fietsers, onder andere mensen die zich naar de ULB begeven en Brussel vanuit het zuidoosten binnen rijden, gebruik van de nieuwe fietspaden.
Tijdens de renovatie van de laan werden de kruispunten uitgerust met ‘stoeporen’ om veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers te creëren.

De heraanleg respecteerde de identiteit van deze iconische en belangrijke stedelijke as. Door de centrale berm en de bomen te behouden bleef het majestueuze perspectief intact. Brede voetpaden in kwaliteitsvolle blauwe steen versterken het statige karakter van de laan. De kwalitatieve renovatie van deze brede trottoirs en de aanleg van de fietspaden aan weerszijden geven de laan opnieuw de grandeur van weleer.

De nieuwe Franklin Rooseveltlaan heeft twee rijstroken voor wagens. Dat is een rijstrook meer dan voordien. Door te opteren voor mallere rijstroken houden bestuurders zich nu beter aan de maximale toegestane snelheid dan voordien en verloopt ook het autoverkeer vlotter.