Nieuw fietspad in Vorst verbindt Ruisbroek met Wiels

 2014 – 2015      Vorst

Een nieuw deel van de gewestelijke fietsroute SZ (Zenne) zorgt ervoor dat fietsers veilig naar het centrum van Vorst kunnen rijden.

De Britse Tweedelegerlaan is een belangrijke route voor fietsers die vanuit het Zuiden van het Brussels Gewest richting het centrum rijden. Bij de heraanleg van het stuk tussen de Humaniteitslaan en de Luttrebruglaan werd het autoverkeer van twee rijvakken teruggebracht tot één rijvak in elke richting om voldoende ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Het verkeer verloopt er nu vlotter en minder snel. Het nieuwe geasfalteerde fietspad is meer dan twee kilometer lang.