Nieuw fietspad langs de Groendreef in twee richtingen

 2015 – 2016        Stad-Brussel

Op de Groendreef kan je veilig fietsen op een afgescheiden fietspad dat werd aangelegd tussen de groene berm en de parkeerstrook. Het nieuwe fietspad is 850 meter lang en 2,50 meter breed en zorgt voor een vlotte verbinding tussen het centrum van onze stad en het noordoosten.

[display_yp_picslider2 id=”5a306d90bf5bc”]

Het fietspad is afgescheiden van het autoverkeer door een parkeerzone. Tussen het fietspad en de parkeerstrook ligt een bufferzone om ongelukken met openslaande deuren te vermijden. Door deze heraanleg worden conflicten met parkerende en geparkeerde wagens vermeden.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de verkeersveiligheid in de buurt van de school te verbeteren. Auto’s worden gedwongen trager te rijden op het kruispunt van de Masuistraat en de Groendreef door de versmalling van de bocht en de aanleg van een verkeerseiland. De zebrapaden zijn veiliger door ze te verkorten en de oversteek in twee keer te laten gebeuren.

De verlichting werd vernieuwd in overeenstemming met het gewestelijk lichtplan en is van het type “Koninklijke Route”, zoals op de Willebroekkaai.