Nieuwe stap voor toekomstige brandweerkazerne met sportzaal in Kuregemwijk

Stedenbouwkundige vergunning verleend.

Stedenbouwkundige vergunning verleend.

“Het Brussels Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en een grote sportzaal in de Kuregemwijk afgeleverd,” zegt Staatssecretaris bevoegd voor de Brusselse Brandweer en Stedenbouw Pascal Smet. “De nieuwe kazerne is een duurzaam project dat de deuren opgooit naar de wijk en haar inwoners. We maken de connectie met de buurt die volop in verandering is. De sportinfrastructuur zal buiten de uren toegankelijk zijn voor alle Brusselaars, met aparte ruimtes voor de brandweerlieden en de sporters.” 

Het architectenbureau Bogdan & Van Broeck (sinds kort “&bogdan”) won samen met een multidisciplinair team de openbare aanbesteding die de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) had uitgeschreven voor het ontwerp van de kazerne en het sportcomplex op de Bergensesteenweg. De gemeente Anderlecht zal instaan voor het beheer van de sporthal die toegankelijk is voor de hele wijk. Van zodra ook de milieuvergunning wordt afgeleverd kan de MSI verder gaan met de toewijzing van de bouwopdracht – in principe tegen het einde van dit jaar. Waarna de werken die ongeveer twee jaar zullen duren van start kunnen gaan. De nieuwbouw heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 6.700 m², waarvan ongeveer 2.000 m² voor de sportinfrastructuur.

“Het gewest heeft de ambitie om op deze plaats een voorziening te realiseren die enerzijds de brandweer in staat stelt om haar opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en die anderzijds een nieuwe voorziening creëert voor de Kuregemwijk die openstaat voor de stad en voor de bewoners en de gebruikers van de wijk. Het project gaat uit van drie principes. Een: de modernisering van de kazernes van de DBDMH binnen het Brussels Gewest, zodat deze optimaal beantwoorden aan de huidige normen voor dienstverlening aan de bevolking, voor het comfort van de medewerkers en voor de duurzaamheid van gebouwen. Twee: de dynamiek die voortvloeit uit de diversiteit van functies en de optimalisering van het vastgoed die het Kanaalplan voorstaat en het invullen van de behoeften die naar boven kwamen bij de uitwerking van het Stadsvernieuwingscontract. Drie: het streven om de beschikbare gronden en financiële middelen te optimaliseren,” zegt Minister-president Rudi Vervoort.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, onderstreept: “Vanuit de Gemeente Anderlecht is iedereen tevreden over dit project, dat beantwoordt aan een reële operationele behoefte van de brandweer en zich tegelijkertijd openstelt voor de buurt via nieuwe sportinfrastructuur die wij zullen beheren. Dit is een voorbeeld van de gebruiksmix die wij overal aanmoedigen en in het bijzonder in de ontwikkelingszone rond het kanaal. Dit project illustreert een mooi partnerschap tussen onze gemeente en de regionale overheden en diensten tot groot voordeel van alle betrokkenen. Het vervolledigt de lange lijst van zeer concrete openbare en particuliere initiatieven die er meer dan ooit toe bijdragen dat Anderlecht zijn plaats in het centrum van de meest strategische zones voor de hele toekomst van het Brussels grondgebied terugvindt.”

Share This

Share this post with your friends!