Groen licht voor heraanleg met voetgangerszone Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan

Doorzetten voor een ambitieus project, dat loont!

Doorzetten voor een ambitieus project, dat loont!

De Waterloolaan en de Gulden-Vlieslaan worden een pak aantrekkelijker. Het veelbelovende heraanlegproject van deze lanen kreeg vorm na een intensief samenwerkingsproces. In 2016 werd het ontwerp van de architectenbureaus Fortier en Polo als winnaar geselecteerd na een internationale architectuurwedstrijd die er kwam op initiatief van Pascal Smet. Dit ontwerp werd sindsdien grondig bestudeerd en bijgestuurd op enkele punten in nauw overleg met de bewoners, de hotel- en winkeleigenaars en de betrokken gemeentes, in aanloop naar de eerste vergunningsaanvraag in mei 2019. De dialoog en het overleg gingen ook na het openbaar onderzoek van februari 2021 verder.

Na het openbaar onderzoek werden de plannen verder aangepast om de verschillende verzoeken nog beter in het project te verwerken. Na validatie door de gemeentes en na informeel overleg met de handelaars en de hotel- en parkingeigenaars werden in maart 2022 de wijzigingsplannen ingediend. Dat hele proces werd vandaag, enkele maanden na de bouwaanvraag, bekroond met de stedenbouwkundige vergunning.

“Het was geen evident traject, maar we hebben doorgezet en ik ben blij met het resultaat. Het project gaat een enorme changemaker zijn voor de hele wijk. En bovendien vormen we opnieuw een stuk van de Kleine Ring om van een stadsautostrate naar een stadsboulevard. Het project sluit hiermee dus ook aan op de fietspaden langsheen de Kleine Ring. De stad van morgen krijgt verder vorm, een stad op mensenmaat waar voetgangers en fietsers op de eerste plaatskomen. Deze zone met veel luxewinkels verdient een hoogwaardige heraanleg, want de zone is ook van groot belang voor de nationale en internationale aantrekkelijkheid van ons Gewest. De stedenbouwkundige vergunning  komt er na intens en discreet overleg met de winkel-, hotel- en parkingeigenaars en met de drie betrokken gemeentes. Dankzij de samenwerking tussen het Gewest en Beliris kan de uitvoering van het project beginnen. Met ook nog de heraanleg van het Schuman- en het Koningsplein in het vooruitzicht wordt de hele wijk hertekend,” verklaart Pascal Smet.

Rudi Vervoort, Brussels Minister-President: “Na jarenlang overleg zijn we er naar mijn mening in geslaagd de verschillende belangen met elkaar te verzoenen in een kwaliteitsvol project. Het was de logica zelve om op een van de breedste en drukste verkeersaders van Brussel ruimte terug te geven aan de voetgangers. Een kwaliteitsvolle openbare ruimte, plaats voor de voetgangers, bereikbaarheid en een bruisende handelsactiviteit waren onze centrale bekommernissen.”

Elke Van den Brandt, Minister van Openbare Werken: “Na een zeer lang overlegtraject ben ik echt blij dat dit project op weg is naar realisatie. De Gulden-Vlieslaan is zeer belangrijke voor de aantrekkingskracht en de economie van Brussel. Dit project zal veel meer ruimte bieden voor de klanten, bezoekers en buurtbewoners. Door deze stadssnelweg om te vormen tot een uitnodigende stadsboulevard zal de nieuwe Gulden-Vlieslaan ook het boven- en benedengedeelte van de stad nauwer met elkaar verbinden. Ik wil heel graag de handelaars bedanken voor hun constructieve houding, Rudi Vervoort, Philippe Close, Christos Doulkeridis en Pascal Smet voor hun inzet om van deze weg een symbool te maken van Brussel als aantrekkelijke stad van de toekomst en natuurlijk Karine Lalieux, voor de investering die Beliris via dit project zal doen in de economische ontwikkeling van ons Gewest.

Een van de drukste verkeersassen van het land krijgt een famueze make-over via een groot project. Dit geeft voetgangers en zachte mobiliteit een meer prominente plaats en garandeert tegelijkertijd een gemakkelijke toegang tot ondergrondse parkeergarages. Ik ben er trots op dat Beliris hier voor dit project mee aan de knoppen staat. Het wordt een heuse organisatorische en gecoördineerde uitdaging, maar Beliris beschikt over een stevige dosis ervaring en essentiele middelen.” Karine Lalieux

“De Stad Brussel is verheugd dat deze belangrijke commerciële as tot een nieuwe stadspromenade opgewaardeerd wordt. Het project zal niet alleen de handel en horeca in de bovenstad een nieuw elan geven maar brengt bovendien een belangrijke verbinding tussen hoog en laag Brussel, tussen de Stad Brussel en Elsene tot stand. De herverdeling van de ruimte ten voordele van voetgangers, fietsers en nieuwe aanplantingen transformeert deze plek tot een aantrekkelijke flaneerruimte voor iedereen.”  Ans Persoons, Brussels Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare Ruimte

Kleine Ring wordt aantrekkelijke openbare ruimte

De Kleine Ring verandert beetje bij beetje. Tot niet zo lang geleden was het een onaangename stadautostrade in het hart van de stad, maar op initiatief van Pascal Smet zijn er de afgelopen jaren al op heel wat stukken brede en veilige fietspaden aangelegd langs de Kleine Ring en zo zal je op termijn veilig en comfortabel langs de volledige Kleine Ring kunnen fietsen. Met dit project zal dus ook het stuk Kleine Ring ter hoogte van de Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan volledig worden getransformeerd. 

Het project geeft de openbare ruimte een nieuwe invulling en beschouwt daarin de ruimte van de Kleine Ring als een geheel met een sterkere identiteit. Ter hoogte van de Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan zal die identiteit o.a. worden bepaalde door de verbeterde bomenrijen, met op termijn 47 nieuwe bomen. 
Doordat de bovengrondse parkeerplaatsen worden geschrapt, wordt het bovendien een pak aangenamer om naar het Egmontpark te wandelen.

Tussen het Louizaplein en de tunnelinrit ligt de nadruk op een “voorplein” dat wordt afgeschermd via een dwarse as van gevel tot gevel zodat het voetgangersgebied zo groot mogelijk wordt. Voetgangers en fietsers krijgen veel ruimte.

Het project organiseert de verkeersstroom op basis van een aantal algemene principes. Het eerste principe is om de voetgangerspromenades langs beide gevels te behouden. De trottoirs van de Waterloolaan zullen voortaan 8 meter breed zijn. Ideaal voor een wijk met veel luxewinkels.
Het tweede principe is de creatie van een belangrijke fietsas in de stad via twee tweerichtingsfietspaden tot 4 meter breed. Het gaat om de laatste schakel in de nieuwe fietsinrichtingen langs de Kleine Ring, die sinds 2018 werden aangelegd.
Binnen het laatste principe lopen de autowegen centraal door de laan en zijn ze voor doorgaand verkeer bedoeld, waardoor dat verkeer een pak minder in conflict komt met het lokale stadsleven op de trottoirs.

Samen met die stedenbouwkundige principes werd ook naar de functionele aspecten van de site gekeken. De veiligheid van voetgangers en fietsers stond daarin centraal, met onder meer veilige oversteekplaatsen en fietspaden die gescheiden zijn van het autoverkeer.

 

Het project heeft dan ook een nieuwe visie op het autogebruik, verzekert de veiligheid in de buurt van de kruispunten en vermindert het aantal bovengrondse parkeerplaatsen. Dankzij de twee voorziene rijstroken tussen de Cliquet-rotonde en het Louizaplein en de geplande breedte van de rijstrook tussen het Louizaplen en de Naamsepoort kan het autoverkeer goed blijven doorstromen. 

Door het grote belang van deze heraanleg voor de toekomst van ons gewest moest dit project breed worden gedragen en steun krijgen van alle betrokkenen. Tijdens de procedures werd er dan ook voldoende tijd genomen om naar alle bezorgdheden te luisteren en om ermee aan de slag te gaan. Behalve de aanpassingen aan de verkeersweg en het behoud van twee rijstroken tussen de Cliquet-rotonde en het Louizaplein op de Waterloolaan komt er ook een drinkwaterfontein.  Er werden ook andere, kleine wijzigingen aangebracht.

Dit project wordt gedragen door Brussel Mobiliteit en zal door Beliris worden uitgevoerd. 

In de marge van dit project starten de gemeentes en het Gewest binnenkort de procedure op om een nieuw kunstwerk in deze nieuwe openbare ruimte te plaatsen, net als een kiosk die voldoet aan de kwaliteitsvereisten van deze nieuwe aanleg.

Share This

Share this post with your friends!