Wifi in de metro

depuis 2017      Région de Bruxelles-Capitale

Sinds oktober 2017 kunnen reizigers van de MIVB gebruikmaken van gratis wifi in alle Brusselse (pre)metrostations. De uitrol van de wifi past in de investeringen van het Brussels Gewest in het Brusselse openbaar vervoer. Een van de gewenste doelstellingen is om het openbaar vervoer aan te passen aan de nieuwe levensstijl van de reizigers en om steeds een verbetering in de dienstverlening van de MIVB aan te bieden.

 

Mensen gebruiken graag wifi wanneer ze wachten of onderweg zijn. Gratis wifi in de (pre)metrostations is dan ook essentieel voor reizigers. Op minder dan een jaar tijd rustte de MIVB het gehele (pre)metronet uit met wifi. Op die manier zorgen we ervoor dat ons openbaar vervoer niet alleen buurten en wijken met elkaar verbindt, maar dat ook de mensen die de metro nemen verbonden blijven met elkaar.

De ruim 170 bestaande hotspots die onder andere in metrostations te vinden zijn, heten allemaal wifi.brussels. Passagiers kunnen hun toestel verbinden met deze hotspots en zo gebruikmaken van het internet via het netwerk wifi.brussels. Wifi.brussels is een dienst van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).