Hoe maken we een stad op kindermaat?

Hoe maken we een stad op kindermaat?

Over deze vraag buigen internationale experten rond jeugd en publieke ruimte zich drie dagen lang tijdens de internationale conferentie “Child in the City”.

“ ‘If you come to a city and see many children, it’s a sure sign of city quality’ (Jan Gehl). Meer dan een vijfde van de bevolking in Brussel is jonger dan 18 jaar. Daarom is het cruciaal dat we voortdurend nadenken over hoe onze kinderen opgroeien en hoe dat de stad op hun behoeften inspeelt. Onze Brusselse kinderen en jeugd een veilige, veerkrachtige, speelvriendelijke, rustige stad bieden waar de focus ook op onderwijs ligt, is een kerndoelstelling van mijn beleids- en stadsvisie. Door in onze kinderen en jongeren te investeren, zorgen we voor de toekomst van ons gewest en voor het welzijn van de toekomstige generaties. Door Child in the City naar Brussel, het hart van Europa, te halen, kunnen we nog meer van gedachten wisselen en bijleren over deze stedelijke uitdaging. Het zal ons ook de kans geven om onze inzet voor een steeds kindvriendelijker Brussel verder te zetten. Want een stad op maat van kinderen, dat is een stad op mensenmaat. Daar ben ik van overtuigd.” aldus Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw binnen de Brusselse regering en bevoegd voor Jeugd binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Brussel is het jongste gewest van ons land. Een stad op kindermaat creëren behoort dan ook tot één van de grote uitdagingen voor Brusselse beleidsmakers. Hoe richten we onze stad in voor kinderen? Hoe betrekken we jongeren bij het beleid? Hoe verkleinen we de kloof tussen generaties? Hoe ondersteunen we jongere Brusselaars in armoede?  En hoe stimuleren we de creativiteit van onze kinderen? Dit zijn enkele vragen waar beleidsmakers vandaag antwoorden op moeten bieden. Daarom organiseert Staatssecretaris Pascal Smet samen met Minister-President Rudi Vervoort, Minister Elke Van den Brandt en Minister Sven Gatz de internationale conferentie “Child in the City”. Dat doen ze niet alleen, maar samen met de Child in the City-stichting. Kinderexperts en stedenbouwkundigen buigen zich eind dit jaar van 20 tot en met 22 november over bovenstaande vragen. 

Als stad van de toekomst verwelkomt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wereldconferentie “Child in the City” voor zijn 11de editie. Child in the City is een onafhankelijke stichting met als hoofddoel de positie van kinderen in steden te versterken, hun rechten te bevorderen en te beschermen. Ze trachten mensen met elkaar in contact te brengen over deze gedeelde basiswaarden en doelstellingen én bieden een platform voor de uitwisseling van onderzoeksresultaten om kindvriendelijke steden tot stand te brengen. “Child in the City” brengt internationale kinder- en stedenbouwexperts samen om de levensomstandigheden van kinderen in de stad te verbeteren en lokale en (inter)nationale best practices te delen.

Het centrale thema van de conferentie is “Building the Future”. In vijf specifieke thema’s zullen de deelnemers nagaan hoe we de volgende elementen kunnen uitbouwen:

  • Creativiteit – stadsomgevingen gebruiken om de creativiteit van jongeren te benutten
  • Samenhang tussen generaties – beleidslijnen die alle leeftijdsgroepen beslaan
  • Internationale solidariteit – hoe de leefomstandigheden van kinderen overal verbeteren
  • Participatie en democratie – jongeren en hun bijdrage aan het burgerschap
  • Jongeren – jeugdvriendelijke stadsruimtes – onze buitenruimtes écht toegankelijk maken

Het programma is zeer dynamisch en divers. Er zullen niet alleen presentaties en seminaries worden gehouden, ook zullen er terreinbezoeken plaatsvinden. Zo zullen stedenbouwkundigen, academici, maatschappelijk werkers, architecten, beleidsmakers en animatoren tijdens de conferentie hun ervaringen en ideeën delen. Zij zijn immers nauw betrokken bij de manier waarop steden de toekomst van hun jonge inwoners vorm geven.

Iedereen die actief is rond de opvoeding van kinderen en jongeren kan deelnemen aan de conferentie. Je kan reageren tot en met 31 mei.

Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Kinderen die opgroeien in een gezonde en veilige omgeving hebben meer kans om gezonde en bewuste volwassenen te worden. Als beleidsmakers is het onze plicht de behoeften van kinderen in ons beleid te integreren. Daarom ben ik zeer tevreden dat deze conferentie dit jaar in Brussel wordt gehouden. Zo kunnen we kennis en goede praktijken uitwisselen met deskundigen en organisaties op het terrein, die ons kunnen inspireren om een nóg kindvriendelijkere stad te ontwikkelen,” deelt Minister-President Rudi Vervoort
“Voor een jonge stad als Brussel is de komst van deze conferentie zowel een plezier als een evidentie. Een stad waarin kinderen zich goed, gezond en gelukkig voelen, is een veilige, veerkrachtige plek. Dat start al bij de kinderopvang en gaat verder met sterk onderwijs in brede scholen, toegankelijke vrijetijdsbesteding en hulp die nabij is wanneer het nodig blijkt. De VGC versterkt via het hele N-netwerk de autonomie en ontwikkeling van kinderen en jongeren. En we wisselen graag nog meer ideeën uit dankzij Child in the City,” meent Voorzitter van het VGC-college Elke Van den Brandt
Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: “Volop inzetten op vernieuwing in een grootstedelijke context, ervoor zorgen dat ieder kind een plek vindt in deze stad om alle talenten maximaal te ontwikkelen! Daarvoor willen we gaan, zowel via de bouw van comfortabele moderne schoolinfrastructuur, als via de ondersteuning van projecten als educare, tienerschool, breed leren en meertaligheid. We hebben de ambitie om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken en het zelfvertrouwen te vergroten, zodat ze mondige burgers worden in deze snel evoluerende maatschappij.”

Share This

Share this post with your friends!