Brussels Gewest maakt werk van toekomst gevangenissite Sint-Gillis

Op initiatief van Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels) keurde de Brusselse Regering vandaag de opstart van de procedure goed om verschillende onderdelen van de gevangenis van Sint-Gillis te beschermen. Deze procedure kadert in de toekomstige reconversie van de volledige gevangenissite.

Op initiatief van Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels) keurde de Brusselse Regering vandaag de opstart van de procedure goed om verschillende onderdelen van de gevangenis van Sint-Gillis te beschermen. Deze procedure kadert in de toekomstige reconversie van de volledige gevangenissite.

De toekomst ligt in de steden en die toekomst bereiden we in Brussel dan ook nauwgezet voor. De gevangenissite van Sint-Gillis heeft door haar unieke erfgoedwaarde en ligging een enorm potentieel om een prachtig nieuw stadsdeel te worden. Het is belangrijk dat we nu al elementen zoals de uitkijktorentjes, de centrale hal, de ingangsportiek, de kapel en binnentuinen beschermen zonder een multifunctionele toekomst van de site te hypothekeren. Erfgoed en moderne architectuur kunnen perfect samengaan, deze site kan daar een toonbeeld van worden. Deze toekomstige stadswijk kan het Antwerpse Groenkwartier overtreffen en dat moet ook onze ambitie zijn!” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Pascal Smet.

Op termijn zal het nieuwe gevangeniscomplex in Haren, dat momenteel wordt gebouw, de verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen. Na de volledige ingebruikneming van deze nieuwe gevangenis en de ontruiming van de huidige federale gevangenissen is het Brussels Gewest geïnteresseerd om eigenaar te worden van de site om er een nieuw multifunctioneel stadsdeel te ontwikkelen.  

Om deze toekomstige ontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden werd vandaag de procedure opgestart tot de uitbreiding van de bescherming als monument van het gevangenisgebouw wegens de historische, esthetische en sociale waarde.
Specifiek gaat het over:

  • de volledige omheiningsmuur langs de Ducpétiauxlaan en de laterale uitspringende delen aan weerszijden, tot aan de eerste torentjes;
  • alle uitkijktorens die de volledige omtrek van de gevangenis afbakenen;
  • de tuinen aan weerszijden van de ingang, achter de omheiningsmuur van de Ducpétiauxlaan;
  • het oorspronkelijke vooruitspringende deel van de ingang (gevels en daken) dat toegang verleent tot de centrale gevangenisvleugel, met inbegrip van de binnenplaats die wordt afgebakend door de ingangsgebouwen;
  • de centrale kern (gevels en daken) met de kapel (in haar totaliteit) en de eerste travee van de cellenvleugels die erop zijn aangesloten;
  • de centrale vleugel (gevels en daken) gelegen in het verlengde van de toegang.

Share This

Share this post with your friends!