Wordt Brussel het eerste Fair Trade Gewest van ons land?

Het Brussels Gewest heeft grote ambities op vlak van duurzaamheid. Bewustwording rond eerlijke handel staat hoog op de agenda. Verschillende spelers bundelen nu de krachten om van Brussel een Fair Trade Gewest te maken. 

Het Brussels Gewest heeft grote ambities op vlak van duurzaamheid. Bewustwording rond eerlijke handel staat hoog op de agenda. Verschillende spelers bundelen nu de krachten om van Brussel een Fair Trade Gewest te maken. 

‘Maak van Brussel een Fair Trade Gewest’ is een initiatief van het platform voor eerlijke handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris, bevoegd voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

“Van Brussel een fair trade regio maken, is niet alleen een hefboom naar sociaal en democratisch ondernemerschap, maar in mijn ogen ook een noodzakelijk engagement voor het universele respect van een menswaardig leven in Brussel en in de wereld,” zegt minister-president Rudi Vervoort.

“We maken Brussel klaar voor een mooie toekomst. En wie aan de toekomst denkt denkt ook aan duurzaamheid en eerlijkheid. Om het eerste Fair Trade Gewest van België te worden moeten we voldoen aan zes criteria. Vandaag engageren we ons hiervoor en gaan we als overheid  zelf het goede voorbeeld tonen. Solidariteit, eerlijke arbeid en een eerlijke samenleving beginnen bij ons allemaal individueel, maar ook collectief. Dus gaan we hier samen met alle Brusselaars werk van maken,” Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris, bevoegd voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

“Het belang van fair trade kan niet voldoende benadrukt worden. Deze  duurzame vorm van handel maakt dat met eerlijke lonen de lokale bevolking een échte kans krijgt op een beter le ven. Dat is wat internationale solidariteit voor mij betekent. Samen én met gebundelde krachten op alle niveaus – van lokaal tot federaal, kunnen we van België een FairTrade Land te maken, ” Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

“Van Brussel een fair trade regio maken, is streven naar een herverdelings- en regeneratieve economie. Het is de oppervlakkigheid tegengaan en de economie in dienst van mens en planeet plaatsen,” zegt Pierre Santacatterina, algemeen-directeur van Oxfam-Wereldwinkels.

Om van Brussel een Fair Trade Gewest te maken moet aan zes criteria worden voldaan:

Criterium 1: Regering en parlement van het Gewest

  • Gewestregering keurt een beleidsverklaring ter ondersteuning van eerlijke handel goed en brengt deze in de praktijk door middel van een jaarlijks actieplan dat telkens vóór 31 maart aan het parlement wordt voorgelegd.
  • De regering en het parlement van het Gewest kopen minstens twee fairtradeproducten aan – waaronder koffie – voor consumptie tijdens vergaderingen, op kantoor, in de cafetaria’s en tijdens publieke events.

Criterium 2: Gewestelijke diensten

  • Elk van de gewestelijke overheidsdiensten koopt minstens twee fairtradeproducten aan (waaronder koffie), of verbindt zich ertoe dit te doen in het kader van hun toekomstige overheidsopdrachten, voor consumptie tijdens vergaderingen, op kantoor, in de cafetaria’s en tijdens publieke events.
  • Minstens 50 % van de gewestelijke semi-overheidsinstellingen  die over eigen personeel beschikken en die zelf hun overheidsopdrachten beheren koopt minstens twee fairtradeproducten aan (waaronder koffie), of verbindt zich ertoe dit te doen in het kader van hun toekomstige overheidsopdrachten.

Criterium 3: Gemeenten

  • 51 % van de gemeenten in het Gewest behaalde al de titel ‘FairTradeGemeente‘.

Criterium 4: Bewustmakings- en mediacampagnes

  • Elk van de gewestelijke overheidsdiensten en minstens 50 % van de gewestelijke semi-overheidsinstellingen promoten eerlijke handel regelmatig bij hun personeel door middel van bewustmakingsacties en via hun eigen interne informatiekanalen.
  • De campagne ‘Maak van Brussel een Fair Trade Gewest’ kan 2 keer per jaar rekenen op externe media-aandacht naar aanleiding van een event, een persconferentie, een actie, het feit dat aan een nieuw criterium voldaan is of het behalen van de titel.

Criterium 5: Trekkersgroep

  • Er wordt een divers samengestelde trekkersgroep opgericht die representatief is voor de lokale actoren. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeentelijke administraties, burgers, verenigingen, organisaties voor eerlijke handel, eventueel een of meer vertegenwoordigers van de gewestelijke administraties, enz. De trekkersgroep coördineert de initiatieven die nodig zijn om de titel ‘Fair Trade Gewest’ te behalen. Daarna garandeert zij de continuïteit van de titel ‘Fair Trade Gewest’ en de jaarlijkse herbevestiging ervan.

Criterium 6: Lokale en duurzame producten

  • De trekkersgroep sluit zich aan bij regionale initiatieven die de lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten stimuleren. Deze initiatieven versterken de band tussen eerlijke handel, lokale productie en de consumptie van duurzame voedingsproducten. Het kan gaan om permanente initiatieven of jaarlijkse kortlopende initiatieven. Een nulmeting van de reeds genomen en lopende initiatieven geldt als vertrekpunt.

Het Platform voor eerlijke handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gecoördineerd door de campagne ‘Communes du commerce équitable’ (van Oxfam-Magasins du monde, Miel Maya en Fairtrade Belgium) en het Trade for Development Centre van Enabel. Daarnaast zetelen er nog andere leden in zoals BFTF (de Belgian Fair Trade Federation), Brussels International en hub.brussels, waarin vertegenwoordigers van lokale overheden en andere verenigingen vertegenwoordigd zijn.

Share This

Share this post with your friends!