Al 300 historische liften gered!

Pascal Smet verleent 300ste certificaat voor historische liften

Pascal Smet verleent 300ste certificaat voor historische liften

“300 and counting! Ik ben uiteraard enorm fier dat we de Brusselse historische liften hebben gered en dank iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Dit is een geschenk van ons aan alle toekomstige generaties Brusselaars. Dat we dit in het Brussels Art Nouveaujaar kunnen realiseren maakt het extra mooi,” zegt Brussels Staatsecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet.

Achter de gevels van heel wat oude Brussels gebouwen schuilen prachtige historische liften. Dit dikwijls vergeten erfgoed dreigde lange tijd te verdwijnen. De opgelegde modernisering van alle Belgische liften zou namelijk onherroepelijk hun historische, esthetische en technische eigenschappen beschadigen. Tot grote vrees van veel erfgoedliefhebbers en (mede)eigenaars van deze historische liften.

Pascal Smet zette echter zijn tanden in het dossier en vond daarbij een medestander in Pierre-Yves Dermagne.

In 2020 gaf Brussels Staatssecratis voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet de opdracht aan urban.brussels en aan Homegrade.brussels om een inventaris op te stellen van Brusselse liften met erfgoedwaarde. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de vzw Save Our Elevators, die al jaren pleit voor het behoud van de liften.

Parallel werd er gewerkt aan een nieuwe federale regelgeving. Hiervoor vonden Pierre-Yves Dermagne en Pascal Smet vorig jaar een akkoord samen met de politiek verantwoordelijken van de andere gewesten en de bevoegde administraties. 

In het gewijzigde Koninklijk Besluit wordt een nieuwe categorie ‘historische liften’ opgenomen. Eigenaars van historische liften met een attest hebben tot eind 2027 de tijd om de liften aan te passen aan een nieuwe normering die specifiek is ontwikkeld om maat van deze liften.

In Brussel staat de teller van historische liften met een attest sinds vandaag al op 300.

De 300e officieel historische lift van Brussel bevindt zich in een statig pand in de Anderlechtsesteenweg, in het centrum van de stad.

De inventaris is publiek in te kijken via deze website

Tot slot roept Staatssecretaris Smet ook iedereen op die (mede)eigenaar is van een historische lift of een historische lift kent die nog niet is opgenomen in de inventaris contact op te nemen met het Brussels Gewest via dit online formulier

Share This

Share this post with your friends!