Gewestelijke projectoproep voor schoolstraten gelanceerd

De 19 Brusselse gemeenten hebben tot 31 januari de tijd om Schoolstraat-projecten in te dienen bij Brussel Mobiliteit en zo de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgevingen van scholen te verbeteren.

De 19 Brusselse gemeenten hebben tot 31 januari de tijd om Schoolstraat-projecten in te dienen bij Brussel Mobiliteit en zo de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgevingen van scholen te verbeteren.

Brusselse gemeenten kunnen nu een projectvoorstel indienen bij het Brussels Gewest voor de inrichting van schoolstraten waar de auto minimaal bij het begin en het einde van de schooldag geweerd wordt. De gemeenten zijn vrij om zelf ambitieuze plannen voor te stellen. 

In september kondigden Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare werken, en Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, reeds aan 1 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van schoolstraten.

Het aantal wagens drastisch verminderen is de beste manier om de luchtkwaliteit in Brussel, en in het bijzonder in de buurt van scholen, te verbeteren. Daarom maakt het Brussels Gewest vandaag budget vrij waarmee gemeentes schoolstraten autovrij of autoluw kunnen maken. We stimuleren ouders, die vaak in de buurt van de school wonen, op deze manier om na te denken over hun mobiliteitsgedrag en we maken de onmiddellijke omgeving van de scholen een pak veiliger. Brussel was lang een stad op maat van de auto’s, maar we werken vandaag aan een stad op maat van mensen, op maat van onze kinderen.

Pascal Smet

Gemeenten hebben tot 31 januari de tijd om projecten in te dienen bij het Gewest. Brussel Mobiliteit zal de ingediende projecten nadien evalueren. Een definitieve inrichting van een Schoolstraat volgt pas na een testfase van drie maanden.

Share This

Share this post with your friends!