Aantal fietsers in Brussel verdubbeld in vijf jaar

Nog nooit zoveel fietsers in Brussel

Nog nooit zoveel fietsers in Brussel

Elk jaar voert Pro Vélo in opdracht van het gewest een fietstelling uit op 26 strategische plaatsen in Brussel, tijdens vier periodes in het jaar. De resultaten van 2018 tonen een mooie stijging aan t.o.v. een jaar eerder (+15,6%). Wanneer we de balans over enkele jaren opmaken, dan zien we dat het aantal fietsers op vijf jaar tijd zelfs verdubbeld is.

Het kenniscentrum van de fiets heeft zijn cijfers bekendgemaakt. Deze bevestigen de gemeenschappelijke indruk van alle Brusselaars. 

« De fietsers zijn nog nooit zo talrijk geweest in Brussel. Op 5 jaar tijd, onder andere dankzij de ontwikkeling van een beleid dat echt gericht is op de fiets, is het aantal fietsers in Brussel verdubbeld. Dit is een ongelooflijke prestatie. Het toont aan dat de Brusselaars voor het zadel gekozen hebben en dat het beleid nog verder en sneller moet gaan. Deze beweging mag niet stoppen.»

Pascal Smet

Het gemiddeld aantal fietsers dat tijdens het jaar 2018 werd opgetekend aan de verschillende kruispunten van het gewest is nog toegenomen met 15,7%. Na de autoloze zondag van september 2018 was deze stijging zelfs buitengewoon met maar liefst bijna 30%.

Het is op de Wetstraat dat de meeste fietsers geteld worden. Meer dan 1000 per uur ‘s ochtends in september. In deze rangschikking, tijdens dezelfde periode, volgen nog de kruispunten Merode (+ meer dan 1000), de Vlaamse Poort, het kruispunt Louiza-Baljuw of het kruispunt Kroon-Germoir.

Het valt op te merken dat de stijging van het aantal fietsers nagenoeg algemeen is op de 26 tellingsplaatsen georganiseerd door Pro Velo tijdens de 4 momenten van het jaar.

“Deze cijfers tonen het nut aan van te investeren in een veilige infrastructuur Wanneer je meer ruimte geeft aan de fietsers, zullen er meer fietsers op de straat zijn. Door deze essentiële regel te respecteren vormen wij Brussel om tot een stad voor de mensen,” 

Pascal Smet

Share This

Share this post with your friends!