Een nieuwe voetgangers- en fietsbrug in de Europese wijk tussen Luxemburg en Schuman

Ondertekening van het akkoord tussen het Brusselse Gewest, het Europees Parlement en Infrabel

Ondertekening van het akkoord tussen het Brusselse Gewest, het Europees Parlement en Infrabel

 

Op initiatief van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en met de steun van minister-president Rudi Vervoort hebben het Europees Parlement, het Brussels Gewest en Infrabel vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de aanleg van een voetgangers- en fietsverbinding tussen het Luxemburgplein en het Schumanplein.

“Met de komst van de Europese instellingen vorige eeuw werd de Europese wijk bijna uitsluitend op maat van de auto ingericht. Met een nieuwe voetgangers- en fietsbrug willen we de wijk opnieuw menselijker maken en de openbare ruimte hertekenen op maat van voetgangers en fietsers. Net zoals het Schumanplein, dat binnenkort een make-over ondergaat, willen we met dit project de levenskwaliteit in de wijk verbeteren door de toekomstige voetgangerszone van het Schumanplein beter te verbinden met de Leopoldwijk. De uitvoering van dit project is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van het masterplan voor de Europese wijk dat door de Brusselse regering werd goedgekeurd,” zegt Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Pascal Smet

Minister-president Rudi Vervoort, Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet, secretaris-generaal van het Europees Parlement Klaus Welle, algemeen directeur van Infrabel Luc Lallemand en commissaris voor Europese en internationale betrekkingen Alain Hutchinson hebben vandaag een overeenkomst ondertekend over deze verbinding tussen het Luxemburg- en het Schumanplein, die uitsluitend toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers.

Na de bouw van de voetgangers- en fietsverbinding tussen het GEN-station Germoir en de esplanade van het Europees Parlement, waarvan het eerste deel al klaar is, zal het Europees Parlement in samenwerking met het Brussels Gewest en Infrabel een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de uitbreiding van deze voetgangersbrug naar Schuman. Zodra de studie gevalideerd is, zal het Brussels Gewest verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werken.

“In het kader van dit akkoord verleent Infrabel zijn steun door zijn technische expertise ter beschikking te stellen in de verschillende fasen van het project, van de haalbaarheidsstudie tot de voltooiing van de werken, en door de spoordijken ter beschikking te stellen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen compatibel zijn met zijn opdrachten als beheerder van het spoorwegnet. Naast de bijdrage van zijn specifieke technische vaardigheden is de belangrijkste zorg van Infrabel het garanderen van volledige veiligheid, zowel voor toekomstige fietsers en gebruikers van de “actieve vervoerswijzen” als voor het treinverkeer. De haalbaarheidsstudie, die vandaag wordt geformaliseerd, is weliswaar overtuigend, maar deze nieuwe verbinding zal de mobiliteit van de wijk ten goede komen en zal een nieuwe mogelijkheid bieden voor fietsers en voetgangers om snel aansluiting te vinden en deze twee grote Brusselse stations beter toegankelijk te maken,”

Communicatie diensten

Infrabel

Minister-president Rudi Vervoort, Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet, secretaris-generaal van het Europees Parlement Klaus Welle, algemeen directeur van Infrabel Luc Lallemand en commissaris voor Europese en internationale betrekkingen Alain Hutchinson hebben vandaag een overeenkomst ondertekend over deze verbinding tussen het Luxemburg- en het Schumanplein, die uitsluitend toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers.

Na de bouw van de voetgangers- en fietsverbinding tussen het GEN-station Germoir en de esplanade van het Europees Parlement, waarvan het eerste deel al klaar is, zal het Europees Parlement in samenwerking met het Brussels Gewest en Infrabel een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de uitbreiding van deze voetgangersbrug naar Schuman. Zodra de studie gevalideerd is, zal het Brussels Gewest verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werken.

Dankzij deze nieuwe voetgangersbrug krijgen buurtbewoners, bezoekers en toeristen die in het gebied werken een voetgangers- en fietsroute die volledig gescheiden is van het autoverkeer. In het verlengde van de werken die zijn uitgevoerd en nog zullen plaatsvinden tussen Germoir en de Waversesteenweg zal deze nieuwe verbinding de afstand tussen de twee belangrijkste centra van de Europese instellingen (Luxemburg en Schuman) met 600 meter verminderen en mensen ertoe aanzetten zich zonder auto door de wijk te verplaatsen, en dat met een verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot als gevolg. Het project draagt ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en aan een sterk imago voor Brussel als voorbeeld van stedelijke mobiliteit in Europa.

Ter herinnering: in augustus 2018 kwamen Infrabel en het Brussels Gewest overeen om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe fietspaden langs de spoorlijnen van het Brussels Gewest.

De haalbaarheidsstudie voor het project tussen de stations Schuman en Luxemburg komt bovenop de reeds lopende studies die de mogelijkheden onderzoeken om een voetgangersverbinding te creëren tussen de stations Moensberg en Delta langs de L26 en tussen het station Bockstael en het Kanaal langs de L28.

Share This

Share this post with your friends!