Gijs Van Vaerenbergh en Util ontwerpen 3 nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers langs het kanaal

Gijs Van Vaerenbergh en Util kregen definitief de opdracht toegewezen om voetgangers- en fietsersverbindingen onder de Van Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelettebrug te ontwerpen. Ze werden geselecteerd omdat de nadruk ligt op de integratie van de wandel- en fietsverbindingen in de omliggende publieke ruimte.

Gijs Van Vaerenbergh en Util kregen definitief de opdracht toegewezen om voetgangers- en fietsersverbindingen onder de Van Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelettebrug te ontwerpen. Ze werden geselecteerd omdat de nadruk ligt op de integratie van de wandel- en fietsverbindingen in de omliggende publieke ruimte.

In 2017 lanceerde Brussel Mobiliteit op vraag van Pascal Smet, toenmalig Minister van Mobiliteit, de ontwerpopdracht om een verbinding te maken voor voetgangers en fietsers onder de Van Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelettebrug langs het kanaal. De ontwerpopdracht werd begeleid door de Brusselse bouwmeester. Bij de evaluatie van de voorstellen werd door de jury zowel rekening gehouden met mobiliteits- als met stedenbouwkundige criteria. In juni werd de opdracht definitief toegewezen aan het Leuvense ontwerpbureau Gijs Van Vaerenbergh. De volledige (juridische) procedure werd nu afgerond. Het ontwerpteam, dat verder bestaat uit Util Struktuurstudies, LandInZicht, Buro Move en ARA, werd geselecteerd omdat het sterk de nadruk legt op de integratie van de wandel- en fietsverbindingen in de omliggende publieke ruimte.

De fietsroute langs het kanaal is één van de drukste fietsroutes van Brussel. Door de nieuwe verbindingen onder de Van Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelettebrug zullen duizenden fietsers zich elke dag sneller en veiliger door de stad kunnen verplaatsen. Die Kanaal fietsroute maakt deel uit van het Gewestelijk Fietsroute Netwerk, van het Fiets-Gewestelijk Expres Net én van het Europese REVER-fietsnetwerk. Ze vormt ook een belangrijke verbinding met het stadscentrum, kruist op dertien plaatsen andere fietsroutes en in het noorden en het zuiden de Groene Wandeling.

Het winnende ontwerpteam koos voor een principe waarbij de kades van het kanaal geleidelijk worden verlaagd en verbreed ter hoogte van de drie bruggen. Hierdoor plooit de publieke ruimte langs het water naar beneden en wordt er een vlotte doorgang gecreëerd onder de bestaande bruggen. Door met verschillende hellende vlakken te werken, worden de verbindingen op een natuurlijke wijze in de omliggende publieke ruimte geïntegreerd.

Het geselecteerde ontwerp volgt de principes van het beeldkwaliteitsplan voor de volledige kanaalzone. De materialen en het straatmeubilair die gebruikt worden zullen mee zorgen voor een goede integratie van de verbindingen in de omgeving en voor een visuele coherentie langs het kanaal. Het ontwerp houdt niet enkel rekening met esthetiek en met het comfort van de voetgangers en fietsers, maar ook met het veiligheidsgevoel. Dat gebeurt o.a. door het open karakter en de juiste verlichting.

De verbindingen worden belangrijke nieuwe schakels die geïntegreerd worden in andere lopende projecten in de omgeving van de drie verbindingen, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van het Saincteletteplein.

De drie projecten zullen samen naar verwachting rond de 5 miljoen euro kosten (zonder btw), waarvan ongeveer een derde daarvan wordt gefinancierd door Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het ontwerpbureau zal nu voor de drie verbindingen de ontwerpen concretiseren om zo snel mogelijk een bouwaanvraag te kunnen indienen.

Share This

Share this post with your friends!