Ontwerpkader voor vrije vloot fietsdelen goedgekeurd

 

Europese première: het ontwerpkader van de ordonnantie voor vrije vloot fietsdelen werd in eerste lezing goedgekeurd door Brusselse regering

Europese première: het ontwerpkader van de ordonnantie voor vrije vloot fietsdelen werd in eerste lezing goedgekeurd door Brusselse regering

Het ontwerpkader van de ordonnantie voor vrije vloot fietsdelen werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse regering. Dit biedt een kader voor de vele nieuwe fietsdeelsystemen waarbij de fietsen overal kunnen worden achtergelaten, een Europese première.

Een boom, een lantaarnpaal of een verkeersbord met daaraan drie of vier gele of groene fietsen vastgeketend. Dit is meer en meer in Brusselse straatbeeld te zien sinds verschillende bedrijven gratis fietsen verhuren. Bij deze vorm van fietsdelen kunnen gebruikers een fiets nemen en achterlaten op de plaats waar ze willen. Naast de voordelen, zijn er ook een aantal tekortkomingen aan het systeem: fietsen worden overal achtergelaten en worden onvoldoende onderhouden. Dit is niet alleen slordig in het straat beeld, maar heeft ook risico’s voor de gebruiker als gevolg.

« De investeringen vanuit de private sector voorzien de Brusselaars van bijkomende alternatieven voor een eigen wagen en versterken het fietsbeleid van de regering. Het Gewest wil daarom een duidelijk en efficiënt kader voorzien dat de positieve mobiliteitsimpact maximaliseert en een negatieve impact minimaliseert, zowel op het vlak van openbare ruimte, van het milieu en de verkeersveiligheid. »

Pascal Smet

Een nieuw wettelijk kader: 
In de toekomst moet een operator aan minimumvoorwaarden voldoen om een vergunning te verkrijgen waarmee hij toelating krijgt om een vrije vloot fietsen beschikbaar te stellen. De ordonnantie heeft niet enkel betrekking op fietsen, maar op alle voertuigen die volgens de wegcode buiten de rijbaan mogen worden gestald.
Zo is het: 
 
  • Verplicht dat elke voertuig op elk moment voldoet aan minimale technische voorschriften inzake veiligheid en comfort (bv. verlichting, spatborden, …). Kapotte fietsen moeten worden hersteld of verwijderd en gebruikers kunnen erop rekenen dat ze veilig onderweg zijn.
  • In bepaalde zones verboden om voertuigen achter te laten (bv. Grote Markt) of om te veel voertuigen op één plek op te stapelen (bv. aan stations). Zo blijft de publieke ruimte proper en toegankelijk voor iedereen.
  • Verboden om voertuigen in te zetten die gebruik maken van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen. Zo wordt luchtvervuiling vermeden en geluidsoverlast beperkt.

De operatoren dienen binnen de 24 uur op te treden vanaf het moment dat ze op de hoogte zijn van een schending van de regels.

Indien een operator niet binnen de 24 uur reageert, zal de overheid het fietsdeelvoertuig verwijderen op kosten van de operator. Wanneer een operator systematisch nalaat om zijn verplichtingen na te komen, start de administratie een bemiddelingsprocedure op die uiteindelijk kan leiden tot boetes of zelfs een schorsing of intrekking van de vergunning.

Natuurlijk blijft elke gebruiker in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de wegcode bij het parkeren of verlichten van zijn deelfietsvoertuig, maar via een vergunningsbeleid worden de operatoren mee verantwoordelijk gehouden. De operator heeft er in dat geval alle belang bij om zijn deelfietssysteem zo te ontwerpen dat preventief heel wat problemen worden vermeden.

Het ontwerpkader voor vrije vloot deelfietsen is een Europese primeur en wordt de komende weken voor advies voorgelegd aan verschillende adviesraden en de operatoren die reeds actief zijn in Brussel of interesse hebben om te investeren in de Brusselse mobiliteit.

Share This

Share this post with your friends!