Winteropvang

 Vanaf 2014      Brussels Gewest

Het Brussels Gewest voorziet een winterplan om de mensen die tijdens de koude winterperiode onderdak nodig hebben op te vangen. De Samusocial beschikt over drie gebouwen om daklozen een kwaliteitsvolle opvang te bieden. We willen vermijden dat dakloze mensen de koude wintermaanden op straat moeten doorbrengen. De noodopvang garandeert een dak boven het hoofd van de meest kwetsbaren van onze samenleving.

Sinds 2014 neemt Samusocial de coördinatie van de opvang op zich. Doel is om alle mensen die in de winter onderdak vragen op te vangen. Samusocial zorgt niet enkel voor een dak boven hun hoofd, warme maaltijden, de mogelijkheid om te douchen en medische hulp, maar voorziet ook psychosociale begeleiding om samen met hen te zoeken naar oplossingen om niet meer op straat te moeten leven.

Het Gewest voorziet 1.283 opvangplaatsen. Als het nodig blijkt, zoekt het gewest nog extra opvangplaatsen. Die worden dan in functie van de vraag vrijgemaakt.

Concreet beschikt het Brussels Gewest over 313 structurele opvangplaatsen die 365 dagen per jaar geopend zijn. Deze plaatsen worden beschikbaar gesteld door het Centre Ariane, vzw Pierre d’Angle en de Samusocial. De winteropvang start in het winterseizoen en kan tot 970 extra plaatsen voorzien.

 In de opvangcentra krijgt een dakloze volgende diensten aangeboden:

  • een warme maaltijd ‘s avonds en een ontbijt ‘s ochtends
  • toegang tot het sanitair: douches, toiletten
  • psychosociale begeleiding: ‘s avonds zijn er individuele gesprekken met de daklozen die dit wensen. Ze krijgen informatie over de diensten waar ze overdag terecht kunnen: OCMW, sociale restaurants, sociale diensten, …
  • medische en paramedische ondersteuning: dokters en verplegers van de medische ploegen van Samusocial en van Dokters van de Wereld organiseren vrijwillig consultaties voor de daklozen
  • propere kledij door de vzw Solidarité Grands Froids

De winteropvang wordt alleen ‘s nachts voorzien. Daklozen kunnen dagelijks vanaf 14 uur een plaats reserveren in een centrum door te bellen naar het groene nummer 0800 99 340. Voor de meest kwetsbare mensen wordt, in samenspraak met de sectororganisaties een plaats, dagelijks een plaats vrijgehouden zonder te moeten bellen.

Families met kinderen en de meest kwetsbare daklozen (met medische of psychologische problemen, slachtoffers van echtelijk geweld, …) kunnen zowel overdag als ‘s nachts terecht in de centra waar Samusocial gedurende het hele jaar door opvang aanbiedt in Sint-Lambrechts-Woluwe en in Stad-Brussel.

De daklozen die geen opvang kunnen aanvragen door de situatie waarin ze zich bevinden of die weigeren om in een centrum te slapen worden niet aan hun lot overgelaten. Medische en psychosociale ploegen gaan op regelmatige basis ter plaatse. Net zoals tijdens de rest van het jaar gaan de mobiele ploegen ook in de winter de straat op om hulp te bieden aan daklozen die vaak heel geïsoleerd leven. Door financiering van de federale overheid kan een extra ploeg die mobiele opvang tijdens de winter nog versterken.

De GGC maakt extra middelen vrij om de dagopvangcentra tijdens de winterperiode te versterken en op die manier,tijdens de wintermaanden nog meer mensen overdag op te vangen en psychosociaal begeleiden. De federatie van de dagcentra neemt de coördinatie van de dagopvang op zich.