Heraanleg van de Vilvoordsesteenweg langs het kanaal

2018 – …      Stad-Brussel

De Vilvoordsesteenweg langs het kanaal krijgt binnenkort een nieuwe look met meer plaats voor actieve weggebruikers. De Brusselse regering heeft het project voor de aanleg van een brede berm en een voetgangersboulevard op de Vilvoordsesteenweg tussen nr. 152 en de Budabrug langs het kanaal goedgekeurd. Het project wil de omgeving van de openbare ruimte van dit deel van de Vilvoordsesteenweg verbeteren.

Dit project komt voort uit het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat tot doel heeft de fietsvoorzieningen langs de Vilvoordsesteenweg te verbeteren. Het project maakt deel uit van dit programma onder de naam: « Requalification de la Véloroute Nord-Sud – Nouvelles connections vélo le long et autour de l’itinéraire régional et REVER ‘Canal’ ».

Concreet bestaat het project uit de aanleg van een berm en boulevard voor voetgangers en fietsers die breder is dan het huidige fietspad. Daarom wordt het huidige wegprofiel gewijzigd aan de kant van de gebouwen. Dit maakt het mogelijk om een comfortabel tweerichtingsfietspad en een voetpad langs het kanaal aan te leggen en te zorgen voor beplanting in de berm die de rijweg van het fietspad scheidt.

Aan de kant van de bebouwing komen voetpaden en parkeerplaatsen. Het project is zo getekend om geen impact te hebben op de activiteiten of ontwikkelingen aan die kant. Om die reden is de voorgestelde inrichting aan die kant eenvoudig.

Buiten het gebied dat binnen het EFRO-project valt komen twee veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Het straatmeubilair en de openbare verlichting aan de kant van de huizen worden volledig vernieuwd.

Dit project past ook in het kader van andere gewestelijke projecten om dit deel van de kanaalzone te verbeteren: de bouw van een terminal voor cruiseschepen, het project Brussel Netheid en de aanleg van een wandelgebied door de Haven van Brussel. Deze drie projecten maken het mogelijk om de openbare ruimte van de hele linkeroever langs het kanaal en de Vilvoordsesteenweg tussen nr. 104 en de Budabrug te verbeteren.

Na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning eind 2017 heeft de regering het bestek voor dit project goedgekeurd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Brussel Mobiliteit voor een budget van 4,3 miljoen euro en zullen in augustus dit jaar van start gaan. Voordien zullen vanaf januari de nutsmaatschappijen Vivaqua en Sibelga aan de slag gaan.