Veilige metrostations

 2006 – 2020      Brussels Gewest

Reizigers moeten zich in Brussel op elk moment van de dag veilig kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. Daarom investeerde de Brusselse regering in preventie- en veiligheidsmaatregelen in de (pre)metrostations. Doelstelling is de zichtbare menselijke aanwezigheid op het openbaarvervoersnet te verhogen in Brussel om de reizigers, het personeel en de infrastructuur te beveiligen.

De middelen die werden toegekend aan de MIVB dienen onder andere voor de rekrutering van 107 veiligheidsagenten en 15 supervisors. Deze agenten worden voornamelijk ingeschakeld in station met een hoger veiligheidsrisico zoals het Zuidstation of Beurs.

Het plan volgt op een reeks maatregelen die in het verleden reeds werden genomen om de veiligheid op het openbaar vervoer te verhogen.

  • In 2006 werden 112 bijkomende preventiemedewerkers aangeworven om de veiligheid van de reizigers te verhogen. Deze preventiemedewerkers zijn dagelijks, tussen 16u en middernacht, in duo aanwezig in de 30 meest gevoelige metrostation.
  • In 2009 werden de lokalen van federale politie en de metrobrigade in metrostation Rogier gerenoveerd. Er werden 19 bijkomende beeldschermen geïnstalleerd voor de permanente observatie van de stations.
  • In 2010 deden de check-in poortjes hun intrede in Brussel. Tegen 2019 zal elk metrostation van de MIVB uitgerust zijn met toegangspoortjes.

Naar aanleiding van de terreurdreiging werd in 2016 een privé-bewakingsfirma ingeschakeld om het bewakingspersoneel van de MIVB te ondersteunen. Deze agenten werden geleidelijk aan vervangen door Brusselse agenten die door de MIVB zelf werden opgeleid, in samenwerking met VDAB Brussel en Bruxelles Formation.

De veiligheidsdienst van de MIVB telt intussen 320 interventie- en controleagenten. Daarnaast zet de MIVB ook nog 260 multimodale agenten in die de reizigers informatie verstrekken.

De MIVB beschikt tot slot ook over een uitgebreid netwerk bewakingscamera’s (6.000 camera’s in de voertuigen en 3.200 in de stations).

Het aantal incidenten van agressie op het net daalde in 2016 met 7,9 procent ten opzichte van 2015. De fysieke incidenten tegen MIVB-agenten in de metro daalde zelfs met 38 procent.