Nieuwe tramlijn: Tour & Taxis

2018 – …      Brussel-Stad, Molenbeek, Jette

Brussel is in volle ontwikkeling, er komen nieuwe woonwijken, nieuwe handelskernen en nieuwe bedrijven en die ontwikkeling moet duurzaam zijn. Daarom zetten we volop in op het openbaar vervoer en de fiets. De Brusselse regering heeft het voorstel om onder andere Tour & Taxis in de toekomst te verbinden met het Noordstation en met het centrum van Brussel via twee nieuwe tramlijnen goedgekeurd. Deze tramlijnen bieden een perfect antwoord op de mobiliteitsuitdagingen van morgen om van Brussel een duurzame, gezonde en aangename stad te maken.

De eerste van de twee nieuwe tramlijnen zal het station Belgica in de Maritiemwijk in Molenbeek, via Tour & Taxis verbinden met het Noordstation en het Rogierplein.

De site Tour & Taxis wordt momenteel volledig ontwikkeld. Er is een groot publiek park en de ambtenaren van Brussel leefmilieu en de Vlaamse administratie zijn reeds gehuisvest op de voormalige spoorwegsite, net zoals verschillende bedrijven, waaronder de redactie van De Tijd / L’Echo. Er vinden ook heel wat evenementen plaats.  Naast de renovatie van de Gare Martime komt een nieuwe woonwijk. De site zal de komende jaren tal van mensen aantrekken die er wonen, werken, winkelen, deelnemen aan evenementen of komen ontspannen.

Bovendien speelt de nieuwe tramlijn ook in op andere ontwikkelingen in de buurt, zoals de duurzame wijk Tivoli Greencity en het bedrijvencentrum voor lokale en duurzame initiatieven in het vernieuwde Byrrh-gebouw.

In het voorgestelde traject zal de tram via de Belgicalaan, de Vanderstichelenstraat, de Picardstraat, de nieuwe Picardbrug, de Bolivarlaan, het Noordstation tot aan het Rogierplein lopen. Er wordt verbinding gemaakt met het bestaande net door aansluiting op de metro- en tramlijnen aan Belgica.