Taxiplan

 Vanaf 2019      Brussels Gewest

De taxisector is van groot belang voor een stad als Brussel. De sector is belangrijk voor de Brusselse economie, draagt bij aan het internationale imago van onze stad en vormt een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer in Brussel. Een hedendaags taxiplan is daarom noodzakelijk.

Het is belangrijk dat de taxisector is afgestemd op de noden van de huidige samenleving. Klantenservice en –comfort staan centraal in het taxiplan. Tegelijkertijd wil het nieuwe plan de arbeidsomstandigheden en de rechten van chauffeurs verbeteren, daarom werd het in nauw overleg met de taxisector zelf opgesteld.

Op 1 februari 2018 heeft de Brusselse regering het nieuwe regelgevend kader goedgekeurd voor taxidiensten. Dit nieuwe kader brengt alle diensten van zogenaamd ‘bezoldigd personenvervoer’ onder dezelfde regels en voorwaarden. Zowel de bestaande taxicentrales als de nieuwe online bestelplatformen vallen voortaan onder dezelfde regels.

Bestelplatformen mogen enkel met vergunde chauffeurs werken, moeten regels respecteren die hun chauffeurs beschermen en zullen transparant moeten zijn naar de overheid. Chauffeurs krijgen hun eigen persoonlijke licentie, waarmee ze aan de slag kunnen als werknemer, zelfstandige of in een coöperatieve. Voor de klant is er meer keuzevrijheid en kwaliteitscontrole.

De goedgekeurde tekst gaat nu voor advies naar de Economische en Sociale Raad, het taxi comité en de mobiliteitscommissie en daarna naar de Raad van State vooraleer hij wordt ingediend in het parlement. Als alles goed gaat zullende regels in werking treden in de loop van 2019.

De regering heeft ook beslist om een Brusselse Task Force op te richten met alle politiezones, de gewestelijke controleteams van Brussel Mobiliteit, Brussel Preventie en Veiligheid om de controles op misbruiken beter te coördineren, op te drijven en tegen te gaan.

Voor meer informatie over de hervorming, kunt u terecht op taxiplan.brussels.