Renovatie van de Brusselse tunnels

2015 – 2025      Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eind jaren ’50 en begin jaren ’90 werden er in het Brussels Gewest heel wat tunnels gebouwd. De Brusselse regering stelde een meerjarig investeringsprogramma op om deze vaak verouderde tunnels te beveiligen, onderhouden en renoveren.

Montgomery 2016

Publiée par Bruxelles Mobilité - Brussel Mobiliteit sur Lundi 4 juillet 2016

Het Brussels Gewest beheert 26 tunnels. 12 van deze tunnels zijn langer dan 300 meter. Na een grondige inspectie van al deze tunnels door onafhankelijke studiebureaus en experten, heeft de regering een meerjarig investeringsprogramma opgesteld. Dit plan omvat alle investeringen en ingrepen aan de Brusselse tunnels voor de komende 15 jaar. Het gaat hierbij zowel over bouwkundige als over elektromechanische elementen.

Travaux /Werkzaamheid Reyers

Travaux /Werkzaamheid Reyers juin/juni 2016

Publiée par Bruxelles Mobilité - Brussel Mobiliteit sur Lundi 4 juillet 2016

In het plan is voor elke tunnel een actieprogramma met bijhorende budgettering opgesteld voor de komende 15 jaar. Dit investeringsprogramma legt een tijdschema op korte, middellange en lange termijn vast voor de werken in functie van prioriteiten. Hiervoor werden alle interventies ingedeeld in prioriteitscategorieën.

Tot 2019 wordt jaarlijks tussen 40 en 50 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van tunnels.

Deze tunnels worden (momenteel) gerenoveerd:

Montgomery

De Montgomerytunnel werd in februari 2016 afgesloten voor alle verkeer. De tunnel onderging een grondige renovatie. Tussen de Hertogstraat en de Henri Dietrichstraat werd de dakplaat van de tunnel, die doorheen de jaren verzakt was, verwijderd en vervangen door een nieuwe betonnen plaat op de bestaande muren. Deze muren werden eveneens gerenoveerd. In het kader van de renovatie van de Montgomerytunnel werd ook de Dietrichbrug afgebroken en heropgebouwd.

Tegelijkertijd werd de tunnel binnenin volledig opgefrist: de verlichting werd vervangen door LED-lampen, er ligt over de volledige afstand van de tunnel een nieuwe asfaltlaag inclusief wegmarkeringen, en de zijwanden en middenpanelen werden gereinigd en vervangen waar nodig. Er zijn ook nieuwe intelligente bewakingscamera’s om ongevallen te detecteren, en nieuwe ventilatoren en branddetectiesysteem.

De waterdichting van het dak van metrostation Montgomery en van de Tervurentunnel die allebei onder de Montgommerytunnel liggen, werd gerenoveerd.

Bovengronds werden de rijweg en de tramrails vernieuwd en werd het park in de oorspronkelijke staat hersteld.

Rogier

Uit controles bleek dat de waterdichting van de Rogiertunnel verouderd was en geen bescherming meer bood tegen waterinsijpeling. De insijpeling van water en zout in het dak van de tunnel hebben ervoor gezorgd dat de wapeningen en het beton op meerdere plaatsen aan de onderkant van het dak aangetast zijn. Concreet ging het om de waterdichting van het eerste gedeelte van de tunnel tussen de Ginestestraat (Kruidtuin) en het Manhattan Center (+/- n°10 Kruidtuinlaan).

Tijdens de zomermaanden van 2016 en 2017 werd de waterdichting van de Rogiertunnel grondig aangepakt. De impact van de werf op het verkeer werd tot een minimum beperkt.

Hallepoort

De werken voor de volledige renovatie van de Hallepoorttunnel vonden voornamelijk ’s nachts plaats. De tunnel zelf en de elektromechanica werden volledig vernieuwd. De werken zullen de komende weken afgerond zijn. 

De Hallepoorttunnel werd voor het eerst in gebruik genomen in 1983. De tunnel is 640 meter lang. Elke dag rijden er 48.000 voertuigen door de tunnel. Het is een hellende tunnel in een bocht en een van de laatste Brusselse tunnels met twee ongescheiden rijrichtingen: er was geen scheidingswand tussen de twee keer twee rijstroken. Dit vormde een risico bij brand.

De tunnel werd, behalve de dragende structuur, helemaal vernieuwd. De vier bestaande nooduitgangen werden uitgerust met rookventilatoren en er kwamen twee nieuwe nooduitgangen bij. Na de afbraak van de new jerseys werd een scheidingswand gebouwd. Ook de voetpaden werden vernieuwd. Het bouwwerk werd ook beter beschermd tegen brand door het aanbrengen van brandwerende panelen. Het wegdek werd volledig weggehaald en vernieuwd, samen met de waterdichting tussen de wegenis en de metrotunnel eronder. De bewegwijzering werd vernieuwd of aangebracht. ​

De verlichting in de tunnel werd vervangen door LED-verlichting. Zo zal het verbruik dalen met ongeveer 50 procent en het comfort van de automobilisten verhogen. Het telebeheer van de elektromechanische uitrusting werd vernieuwd. Aan elke ingang van de tunnel werden camera’s met nummerplaatherkenning geplaatst en werden er portieken voorzien om te grote voertuigen tegen te houden. De branddetectie en de noodnissen met brandblussers en noodtelefoons, de noodverlichting en de hydranten werden vernieuwd. Er werden 22 ventilatoren en een meetsysteem voor de luchtkwaliteit geplaatst. Het verkeer in de tunnel zal voortaan gecontroleerd worden door nieuwe automatische incidentdetectiecamera’s. De verspreiding van dringende veiligheidsberichten zal in de toekomst ook mogelijk zijn, via FM-kanalen of DAB+.

Leopold II

Rénovation tunnel Leopold II

Dès mai, les équipes de Circul 2020 travailleront à la rénovation du tunnel Léopold II et à son entretien pendant 25 ans. J'ai signé ce matin le contrat créant le partenariat public privé de type DBM pour 463 milions d'euro. Le tunnel ne sera fermé complètement en journée que durant les congés de juillet août.

Publiée par Pascal Smet sur Mercredi 24 janvier 2018

In mei 2018 start de volledige renovatie van de Leopold ll-tunnel, die met een lengte van 2,5 kilometer de langste tunnel van België is. Het Consortium CIRCUL 2020 met Jan De Nul, Besix en Engie-Fabricom zal de werken en het onderhoud uitvoeren. Hun offerte kwam als beste uit de bus na een Europese onderhandelingsprocedure.

De regering heeft besloten om de tunnel enkel ‘s nachts, (tussen 22 en 6 uur), tijdens het weekend en tijdens de zomermaanden te volledig te sluiten.

Naast de waterdichtheid van de tunnel zal ook het beschadigde beton, de ventilatie, de verlichting en de signalisatie worden vervangen. Om de tunnel aan Europese veiligheidsnormen te laten voldoen, worden er ook 17 extra nooduitgangen gecreëerd.

Aanpassing, modernisering en renovatie van bestaande uitrusting: camerasystemen, nooduitgangen en vluchtnissen, rookgasafvoer, ventilatie-, bewegwijzerings- en verlichtingsapparatuur, branddetectiesysteem, stroomvoorziening en technische ruimten, controle-/besturingsposten met gecentraliseerd technisch beheer van het radiocommunicatiesysteem.

Nieuwe apparatuur: installatie van een tegen vorst beschermd watertoevoersysteem, nieuwe rookafvoerpunten en nooduitgangen, installatie van afsluitingssystemen en controle van de bouwhoogte, realisatie van een systeem voor het automatisch detecteren van incidenten, aanpassing van de branddetectie, …

Stefania

Tijdens de werken werden delen van de tunnel afgeschraapt en opnieuw gebetonneerd.

Troon - Naamsepoort

Aan de Troontunnel zullen enkele werken gecombineerd worden in 2019. Eerst en vooral zal de oversteekbaarheid van het kruispunt verbeterd worden. Het plafond van de tunnel zal daartoe verbreed worden. Ook het plafond zal moeten hersteld worden.Tot slot zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de rest van de werken aan de tunnelinrit (kant Brussel Zuid) af te ronden.