Meerjarig investerings-programma bruggen en viaducten

 2017 – …      Brussels Gewest

In 2016 en 2017 werden alle bruggen en viaducten in het Brussels Gewest geïnspecteerd door onafhankelijke experten. Net zoals bij het meerjarig investeringsprogramma voor tunnels in 2016 kreeg Brussel Mobiliteit de opdracht om een meerjarig investeringsprogramma op te stellen voor bruggen en viaducten.

We beschikken nu over een ‘identiteitskaart’ van alle 138 tunnels, bruggen en viaducten in onze hoofdstad. We weten in welke staat onze bouwwerken zijn en op basis van deze informatie hebben we een gedetailleerd programma voor inspecties, onderhoud en renovatie opgesteld. De komende jaren worden alle bruggen vakkundig gemonitord en onderhouden. We doen dit om situaties zoals de tunnelproblemen die we kenden te voorkomen. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor vandaag en voor de komende jaren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 92 bruggen en viaducten. 68 van deze bruggen vallen volledig onder het beheer van Brussel Mobiliteit en 8 bruggen worden samen met Infrabel beheerd. De overige bruggen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Infrabel.

Een classificatiesysteem voor alle bruggen en viaducten tussen A (bouwwerk verkeert in gevaarlijke staat) en F (bouwwerk zonder defecten) zorgt voor een gestructureerd globaal overzicht van alle uit te voeren onderhoudswerken tijdens de komende jaren.

De experten die de bruggen en viaducten hebben onderzocht concludeerden dat er op het ogenblik van de inspecties geen enkele indicatie was om een bouwwerk in de categorie A2 (gevaarlijk) te plaatsen of om een verkeersverbod of –limitatie op te leggen. De Klein Eilandbrug is sinds twee jaar gesloten voor het autoverkeer. De bouwvergunning voor een nieuwe brug wordt momenteel voorbereid.

Op dit ogenblik zijn verschillende korte termijn interventies (vernieuwen van vangrails en weginstallaties) lopende. Middellange en lange termijn interventies, zoals weghalen van begroeiingen en herstellingen aan de waterdichting en beton, zijn gepland en gebudgetteerd binnen een periode van vier jaar.

Tussen 2018 en 2021 wordt 24 miljoen euro begroot voor de inspecties van de bruggen en viaducten en voor veiligheids-, onderhouds- en herstellingswerken.