P+R parkings

 2018 – …      Brussels Gewest

Een P+R parking is een parking in de rand van een stad met een goede verbinding met het openbaar vervoer, om de overstap van de wagen op het openbaar vervoer te stimuleren. Het doel is de autodruk in de stad te verminderen. Het Brussels Gewest wil 8.000 extra plaatsen creëren aan de rand van Brussel. Deze parkings vormen een alternatief voor pendelaars en bezoekers die anders met de wagen naar het stadscentrum komen.

Op dit ogenblik is de Brusselse regering eigenaar van zeven parkings in de rand van het gewest die goed geconnecteerd zijn met het openbaar vervoer: parking Erasmus, Ceria-Coovi, Stalle, Hermann-Debroux, Delta, Kraainem en Roodebeek. Samen tellen deze parkings op dit ogenblik 1.700 parkeerplaatsen.

Er komen nieuwe transitparkings of uitbreidingen aan Stalle, Ceria-Coovi, Kraainem, en Esplanade, vlakbij de A12. In totaal zullen er meer dan 8000 parkeerplaatsen in de rand van de stad bijkomen. Het parkeeragentschap Parking.Brussels kreeg de opdracht om voor al deze P+R’s een uniform gewestelijk beheermodel uit te werken, samen met een voorstel van tarifering. In samenwerking met de MIVB zal een vlotte integratie worden uitgewerkt van parkeerabonnementen met tickets voor het openbaar vervoer. Er komt ook één herkenbaar logo en een parkeergeleidingssysteem dat mensen vlot naar deze P+R parkings brengt.

Naast de 8.000 extra P+R plaatsen, aan de rand van de stad, maakt het Brussels Gewest ook werk van 2.000 parkeerplaatsen op strategische plaatsen elders in de stad. Bijvoorbeeld de gloednieuwe parking onder het Spiegelplein.

Stalle

Parking Stalle bevindt zich aan de binnenrand van het Brussels Gewest, in Ukkel, dicht bij de Stallestraat en de terminus van tramlijn 4. De parking ligt op 20 minuutjes van het centrum met de tram en vlakbij verschillende belangrijke invalswegen, zoals de E19.

De huidige parking zal worden uitgebreid door een gebouw met vier verdiepingen te bouwen. In het gebouw komen 1.045 parkeerplaatsen, waarvan 54 voor motorfietsen en 23 voor personen met beperkte mobiliteit. Naast het gebouw komen nog 86 niet-overdekte parkeerplaatsen voor wagens en drie voor schoolbussen. Het totaal aantal parkeerplaatsen komt zo op 1.134.

Het project omvat ook de bouw van een beveiligde fietsenparking en rondom het nieuwe parkeergebouw komen groene zones. Ook op het dak komt een extra groene ruimte van meer dan 4500 m².

Ceria-Coovi

Aan metrohalte Ceria-Coovi wordt momenteel een nieuwe parkeertoren gebouwd. De P+R die plaats zal bieden aan 1.200 wagens, 150 deelvoertuigen en 270 fietsen is rechtstreeks verbonden met het metrostation Coovi. Automobilisten kunnen hun reis in de toekomst van hier verder zetten met metro 5. Het project bestaat uit vier verdiepingen en een extra parkeerniveau op het dak. Er werd veel aandacht besteed aan de leesbaarheid van het gebouw en de impact op het milieu, zo werd de bebouwde grondoppervlakte consequent beperkt.

Samen met de bouw van de P+R wordt ook een nieuw busstation langs de Bergensesteenweg gebouwd.

Esplanade (A12)

Esplanade ligt vlakbij de A12 en met de tram ben je van daar op minder dan 20 minuten in het stadscentrum. Een zeer strategische plaats dus in het noorden van Brussel. Naast de dagelijkse pendelaar is de parking ook ideaal gelegen voor mensen die het centrum willen bezoeken en deelnemers van de evenementen aan de Heizel.

De parking zal plaats tellen voor 1.500 wagens en er komt een beveiligde fietsenstalling met minstens 150 plaatsen. In samenhang met het parking-project wordt ook snelweg A12 geherstructureerd om ruimte te maken voor een grootstedelijke as en een park van bijna vijf hectare.

Kraainem

De bouwvergunning voor een overstapparking in Kraainem wordt binnenkort ingediend. Het project omvat de bouw van een parking met meerdere niveaus op de plaats van de huidige bestaande openluchtparkeerplaats. De parking zal klaar zijn tegen 2020.

 

Vier andere projecten worden momenteel nog bestudeerd: Sint-Agatha-Berchem, UZ Jette, Bordet en Heizel. De parking aan de Heizel, op parking C, zal 3.000 parkeerplaatsen tellen.