Toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit

 Vanaf 2014     Brussels Gewest

Een van de prioriteiten op vlak van mobiliteit zijn de investeringen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Brussel voor Personen met beperkte mobiliteit (PBM) te verbeteren. Iedereen heeft het recht om zich te kunnen verplaatsen. Het Gewest voorziet daarom liften en roltrappen op het hele (pre)metronetwerk.

De afkorting ‘PBM’ staat voor ‘personen met een beperkte mobiliteit’. In Brussel behoort meer dan 30% van de bevolking tot de categorie PBM. Dat zijn alle personen die moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen en die te kampen hebben met hindernissen die ze niet of moeilijk alleen kunnen overwinnen.

De minste verplaatsing kan voor deze mensen een echte lijdensweg worden: naar de post gaan, het openbaar vervoer gebruiken of boodschappen doen, allemaal dagelijkse bezigheden die voor hen dikwijls heel moeilijk zijn.

Om die reden is het essentieel om maatregelen te treffen om het leven van de PBM te vergemakkelijken, meer bepaald op het vlak van mobiliteit. Gedurende de studiefase van elk project wordt er maximaal rekening gehouden met de noden van PBM. Onze stad moet immers aangenamer worden voor iedereen.

Sinds 2004 zijn 50 metrostations uitgerust met de nodige voorzieningen voor PBM. Naast roltrappen en liften werd er signalisatie voorzien met speciale aandacht voor blinden en slechtzienden.

Taxibus is een vervoersdienst op bestelling en op maat voor mensen met een handicap. De afgelopen jaren steeg de vraag en werden de investeringen opgetrokken tot 50% meer. Door een bijkomende investering zal hij nu ook op zon- en feestdagen operationeel zijn, wat het sociaal leven van de betrokkenen enkel ten goede zal komen. Tegelijkertijd blijft het Gewest investeren in de integrale toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 

Meer info op de website van Brussel Mobiliteit.