Parking.Brussels

 Vanaf 2009      Brussels Gewest

In 2009 werd het Gewestelijk parkeeragentschap Parking.Brussels opgericht om het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te harmoniseren en te vereenvoudigen. In 2013 zag Parking.Brussels het levenslicht na veel voorbereidend werk.

Hoewel parkeren een gemeentelijke bevoegdheid is, hebben verschillende gemeenten hun parkeerbeheer aan het agentschap overgedragen. Op die manier kan Parking.Brussels een coherent parkeerbeleid installeren in heel Brussel. Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Molenbeek, Anderlecht, Vorst en Jette hevelden hun parkeerbevoegdheid reeds over. Met andere gemeentes lopen momenteel gesprekken.

De belangrijkste opdrachten van het Parkeeragentschap zijn de volgende:

  • Het beheer en de controle van parkeerplaatsen op de openbare weg.
  • De bouw, aankoop of de huur van publieke parkings en het beheer van deze parkings. Inclusief de P+R parkings die momenteel worden gebouwd.
  • De ontwikkeling van publieke overdekte parkings voor fietsen en motorfietsen.
  • De ontwikkeling van een parkeeraanbod voor voertuigen met hoge ecologische performantie en voor autodelen.
  • De ontwikkeling van een speciaal parkeeraanbod voor het gedeeld gebruik maken van kantoor- en supermarktparkings.

Meer info vind je op de website van parking.brussels.