Ninoofsepoort: nieuwe groene long in de stad

 2016 – 2018      Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht

Nog niet zo lang geleden was de Ninoofsepoort een echte stadskanker. Maar binnenkort zal de omgeving er heel anders uitzien. De volledige zone ondergaat momenteel een metamorfose.

Nadat er eerst een akkoord werd gevonden om de tram en de sociale woningen buiten het park te plaatsen, is er nu ook een nieuw ontwerp voor een groot en eigentijds park. De ideeën van de buurtbewoners liggen aan de basis van dat ontwerp. Ook na de heraanleg zal het park nog verder evolueren in samenspraak met de bewoners en afhankelijk van de specifieke behoeften van de buurt.

Met het nieuwe park wil het Brussels Gewest de publieke ruimte in de omgeving van het kanaal verbeteren en zo fors investeren in de levenskwaliteit in de buurt. Rondom het park zal er een nieuwe groene wijk ontstaan, goed ontsloten door het openbaar vervoer en makkelijk en veilig bereikbaar te voet én met de fiets dankzij afgescheiden fietspaden. Een betere doorstroming van het verkeer op de Kleine Ring zal de autodruk op de omliggende woonwijken verminderen.

Het park zal één open en vrije groene ruimte vormen. Door te spelen met het reliëf zullen er plaatsen in het park zijn die iets meer afgescheiden zijn van de rest van het park en rust brengen. De topografie is zodanig vormgegeven dat er steeds visueel contact is met de omgeving, wat de sociale controle ten goede komt. De aanwezigheid van water in de laagste zone van het park refereert naar de vroegere aanwezigheid van de sluis en houdt de historiek van de site in ere.

De werken startten begin 2015 met de afbraak van twee hangars op het terrein tussen de Ninoofsepoort en de Industriekaai. Intussen werd de bodem gesaneerd, werden de nutsvoorzieningen uitgevoerd en legde de MIVB de tramsporen opnieuw aan. Momenteel worden de wegen heraangelegd. Eind februari zijn de werken aan de kant van Sint-Jans-Molenbeek klaar en wordt dit deel terug opengesteld voor verkeer. Nadien gaan de werken aan de Kleine Ring van start. Ook de infrastructuur voor voetgangers en fietsers wordt aanzienlijk verbeterd. Tot slot wordt het Ninoofseplein en het nieuwe park, van twee hectare, aangelegd.