Nieuwe bruggen

 2014 – …      Brussel-Stad, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek

In Brussel zijn de meeste bruggen over het kanaal, grotendeels gereserveerd voor koning auto, denk maar aan de bruggen aan de Ninoofsepoort, Van Praet en Trooz. Het is tijd om met deze visie uit het verleden te breken en een nieuw evenwicht te vinden in de verdeling van de openbare ruimte. De functie van nieuwe bruggen speelt een belangrijke rol in dit proces. Bruggen kunnen letterlijk een verbindende rol spelen in de stad en moeten mensen stimuleren om zich met het openbaar, de fiets of te voet te verplaatsen.

De kanaalzone is een gebied met een enorm potentieel om nieuwe ontmoetingsplekken in de stad te creëren en water in het stedelijk landschap te integreren. Bruggen spelen een belangrijke rol op praktisch en esthetisch vlak in deze evolutie.

Deze vijf bruggen worden tijdens deze legislatuur gebouwd:

Picardbrug

Ter hoogte van Tour & Taxis wordt een nieuwe brug gebouwd in het verlengde van de Picardstraat. Deze brug zal de Havenlaan verbinden met de Willebroekkaai en is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dit project is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de site van Tour & Taxis en het toekomstige Beco-park. De Picardbrug zorgt voor een directe verbinding tussen het Noordstation en de site van Tour & Taxis, waardoor de vele bedrijven op de site veel beter bereikbaar zullen zijn.

Deze “Bow String” brug wordt, met het oog op de veiligheid van de gebruikers, opgesplitst in twee delen: een brede fiets- en voetgangerszone, en een deel dat gereserveerd is voor openbaar vervoer. Beide delen worden van elkaar gescheiden voor de veiligheid van de actieve weggebruikers. De brug heeft een lengte van 60 meter.

Ninoofsepoort

Deze nieuwe voetgangers- en fietsersbrug zal het stadscentrum en Sint-Jans-Molenbeek met elkaar verbinden. Het toekomstige park aan de Ninoofsepoort zal via de brug goed bereikbaar zijn.

Graaf van Vlaanderen

Deze nieuwe voetgangers- en fietsersbrug maakt het mogelijk om gemakkelijker van de ene oever, aan de Koolmijnenkaai, naar de andere, aan de Nieuwpoortlaan, te geraken. Door de brug zal bovendien metrostation Graaf van Vlaanderen veel beter toegankelijk zijn.

Gosseliesbrug

De huidige brug over het kanaal, aan de Gosseliesstraat, dateert uit 1944 en is niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit en fietsers. De brug voldoet ook niet aan de nieuwe Europese normen.

Daarom zal er een nieuwe brug worden gebouwd op deze plaats. Een mobiele brug die uniek is in ons land. De brug zal namelijk zowel in lage als in hoge positie toegankelijk blijven. Een slim trappensysteem, vergelijkbaar met de trappen van de roltrap, maakt het gebruik in verschillende posities mogelijk.

De brug zal bovendien perfect geïntegreerd zijn in de omgeving, door de Gosseliesstraat optisch te verlengen.

Marchantbrug

De Marchantbrug werd gebouwd in 1936 en is sinds december 2014 gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Er komt een nieuwe brug die zal worden gebouwd op de bestaande bruggenhoofden. Er is ruimte voorzien voor twee rijstroken en voor fiets- en voetpaden.