Maison Biloba Huis in Brabantwijk vernieuwd

   2016      Schaarbeek

Het Maison Biloba Huis is een project rond solidair wonen voor senioren in de Brabantwijk. Het project moet senioren die zich in een cultureel of economisch kwetsbare positie bevinden, in staat stellen langer in hun vertrouwde wijk te blijven. Naast de 15 lage-energiewoningen is er plaats voor een dagcentrum en een ontmoetingsplaats voor senioren met aangepaste activiteiten voor een divers publiek.

Dankzij het project is er buurtgerichte en gecoördineerde zorg in de wijk. Maison Biloba Huis moedigt ouderen aan om zo lang mogelijk autonoom te leven en in hun vertrouwde omgeving deel te nemen aan het sociaal leven. Het project wil er mee voor zorgen dat elke senior de hulp en zorg krijgt die hij nodig heeft om zelfstandig te blijven leven.

In het kader van innoverende wijkwerking maakt de GGC middelen vrij voor de voorzetting van dit project. De GGC trekt een verhoogde subsidie van 100.000 euro per jaar uit voor de werking van de vzw. De vzw voorziet een animatie- en activiteitenprogramma dat de bejaarden stimuleert om hun zelfredzaamheid te behouden en aan het sociale leven deel te nemen.