Madou wordt een esplanade

2018 – 2019    Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node

Het Madouplein, de Leuvensesteenweg en omliggende straten ondergaan een volledige make-over. De publieke ruimte verandert in een gezellige plek en het comfort van alle gebruikers zal verhogen. 

Original Image  
Modified Image  

De publieke ruimte aan Madou wordt volledig vernieuwd. Het comfort van alle gebruikers staat centraal bij de heraanleg. Vandaag wordt zo goed als alle ruimte gebruikt door automobilisten. Door fietspaden aan te leggen en de autostromen te reorganiseren kunnen we een nieuw evenwicht vinden ten voordele van fietsers en voetgangers. Het Brussels Gewest en de gemeente willen de levenskwaliteit van de buurtbewoners verbeteren door deze strategische zone langs de Kleine Ring nieuw leven in te blazen.

De esplanade zal een levendige ontmoetingsruimte worden. De heraanleg zal ook een aantal elementen integreren die tijdens de voorlopige inrichting door buurtbewoners werden ontworpen. Dankzij de verbreding van de voetpaden en de aanleg van veilige afgescheiden fietspaden zullen voetgangers en fietsers zich comfortabel kunnen verplaatsen.

Het autoverkeer werd herbekeken. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. De doorstroom van de bussen zal verbeteren door de aanleg van busstroken ter hoogte van de Sterrenkundelaan, de Scailquinstraat en de Leuvensesteenweg.

Naast de aanleg van een esplanade aan Madou, zal de Leuvensesteenweg van gevel tot gevel heraangelegd worden en zal het autoverkeer hier overdag verboden worden. In de Squailquinstraat en Sterrenkundelaan worden nieuwe bomen geplant.