Verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

 Vanaf 2016   Brussels Gewest

Om van haar diversiteit een echte meerwaarde te maken, moet Brussel haar nieuwkomers nog beter in het stedelijk leven en weefsel integreren. Alle meerderjarige nieuwkomers jonger dan 65 die minder dan drie jaar in België verblijven en die voor de eerste keer ingeschreven staan met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden in het Brussels Gewest, zijn daarom verplicht een inburgeringstraject te volgen. Dit traject zorgt ervoor dat iedereen bereikt wordt en de kans krijgt op een correct onthaal. Het is in de eerste plaats gericht op het toegankelijk maken van de stad voor de nieuwkomer.

Het traject bestaat uit drie aspecten: onthaal, burgerschapsvorming en taal. In een eerste fase worden de situatie en de behoeften van de nieuwkomer onderzocht. De persoon in kwestie wordt hierbij ingelicht over zijn/haar rechten en plichten. Vervolgens volgt deze persoon een opleiding in burgerschap. Het traject voorziet ook in taalcursussen Frans of Nederlands in functie van de behoeften van de nieuwkomer. Een goede beheersing van het Nederlands of het Frans is cruciaal voor de emancipatie van anderstaligen. Dit betekent natuurlijk niet dat anderstaligen hun moedertaal niet langer mogen gebruiken.

De gemeenten spelen hierin een essentiële rol aangezien zij verantwoordelijk zijn om de nieuwkomers te informeren over het verplicht volgen van dit traject en de organisatie ervan. Administratieve sancties volgen, wanneer men weigert dit traject te volgen.