Heraanleg Guldenvlieslaan en Waterloolaan

 2016 – 2020      Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis

Dit project wil de belangrijke commerciële zone op de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan klaarmaken voor de toekomst. Talloze voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat mensen die gaan shoppen steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van de omgeving waarin ze dit doen. De Guldenvlies- en de Waterloolaan hebben nood aan een grondige heraanleg om de zone “future proof” te maken. De focus van het project ligt op het aantrekkelijker maken van de publieke ruimte en op het versterken van de commerciële activiteit.

Daar waar de Kleine Ring vroeger een verbinding, een promenade, vormde tussen de buitenwijken en het centrum van de stad, vormt ze nu een fysieke grens. De Kleine Ring is vandaag een onaantrekkelijke ruimte die een fysieke en psychologische breuklijn vormt tussen de vijfhoek en de rest van de stad.

Het Brussels Gewest wil de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan een nieuw elan geven. Het stuk tussen de Naamsepoort en Louiza, één van de belangrijkste commerciële zones van Brussel, zal een volledige metamorfose ondergaan

De ambitie van het project is om de zone aan te pakken zodat ze zal voldoen aan de hedendaagse noden van de inwoners, de handelaars en de bezoekers. Tegelijkertijd zal ook de symbolische rol van deze wijk in het Brusselse Gewest, de verbinding tussen hoog en laag Brussel, worden belicht.

Door nieuwe, kwalitatieve openbare ruimte te creëren zullen voorbijgangers aanzet worden om lokale horeca en winkels te bezoeken of om er gewoon even te verpozen op een bankje. Het verkeer zal anders georganiseerd worden, met extra aandacht voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. Er zal extra aandacht worden besteed aan groen en aan verlichting in de zone. Bovendien zullen ook kunstwerken aan de nieuwe Guldenvlieslaan en Waterloolaan worden geplaatst.

Het project werd door het Gewest via een wedstrijd toevertrouwd aan het team: Agence Bruno Fortier – Polo architects – Arcadis – CityTools.

Het ontwerp-proces loopt in nauw overleg met de verschillende betrokkenen partijen van de wijk: inwoners, handelaars en bezoeker. Het definitieve ontwerp zal zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van de verschillende betrokkenen.