Good Move, het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan

 Vanaf 2014       Brussels Gewest

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom lanceerde de regering “Good Move”, een dynamisch en participatief proces voor de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Bij de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 werd, met IRIS 1, een mobiliteitsplan vastgelegd. In 2010 kwam er met IRIS 2 een vervolg op dit plan. In IRIS 2 werden onder andere de ambities geformuleerd om het autoverkeer met 20 procent te verminderen, de bereikbaarheid te garanderen en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verhogen. Met dit strategische plan werden de beleidslijnen vastgelegd om de mobiliteit in Brussel te verbeteren.

Vandaag werkt het Brussels Gewest aan een nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan. Onze stad staat momenteel voor verschillende grote veranderingen en uitdagingen. Er is nood aan een doortastend en coherent mobiliteitsbeleid.

Het nieuwe mobiliteitsplan bundelt concrete acties om de Brusselse mobiliteit duurzamer te maken tussen 2018 en 2028. Het plan anticipeert op de evoluties die spelen in onze maatschappij, zoals gedragsverandering op vlak van verplaatsingen in stedelijk gebied en de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden. Good Move zal ook vooruitzichten op een nog langere termijn integreren. Het nieuwe plan vertrekt van nieuwe, meer gedeelde vormen van mobiliteit.

Good Move is een dynamisch en participatief proces. Burgers worden van nabij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan. In 2017 konden Brusselaars eigen ideeën voorstellen via het platform “Good Move by Citizens” en een burgerpanel vergaderde gedurende drie weekends in het Brussels parlement rond het thema mobiliteit. 40 burgers werden via loting geselecteerd voor “Make your Brussels Mobility”. Hun aanbevelingen zullen worden gebruikt voor Good Move.

Meer informatie op GoodMove.brussels