Dankzij free-floating parkeert u uw deelwagen in Brussel waar u wil

  Vanaf 2016     Brussels Gewest

Vanaf 1 juni 2016 kunnen autodeelbedrijven een aanvraag indienen om free-floating diensten te ontwikkelen in Brussel. Op die manier wil de Brusselse regering het aantal individuele voertuigen in de publieke ruimte verlagen en de levenskwaliteit in het gewest verhogen.

Bij free-floating autodelen (of vrije vloot autodelen) kan een gebruiker een deelauto in de publieke ruimte oppikken en op het einde van de rit achterlaten waar hij of zij dat wil. Het is dus niet meer nodig om de deelauto terug te brengen naar het vertrekpunt, zoals het geval is bij round trip autodelen. In steden die het concept al invoerden, zoals Milaan, Munchen of Amsterdam, is het snel een succes gebleken.

Een privéwagen staat gemiddeld 95% van de tijd geparkeerd. Dankzij autodelen wordt het minder interessant en zelfs overbodig om een eigen wagen te bezitten. Studies hebben aangetoond dat één free-floating wagen gemiddeld acht privéwagens vervangt. Voor een totale vloot van bijvoorbeeld 500 wagens gaat het dus al snel over een paar duizend voertuigen minder in de openbare ruimte. Dankzij de invoering van vrije vloot autodelen worden er per huishouden ook gevoelig minder autokilometers afgelegd.

Via het huidige autodeelsysteem (round trip of lustrip autodelen) nemen gebruikers een autodeelwagen vooral voor lange of middellange ritten. Een typische free-floating rit duurt tussen de twintig en veertig minuten, voor een afstand van vijf tot vijftien kilometer.

De free-floating operatoren zijn verplicht om partnerships te sluiten met publieke of private parkings. Elk free-floating voertuig moet voorzien zijn van een abonnement dat de mogelijkheid geeft te parkeren in publiek of privaat uitgebate parkings. Elke wagen zal ook voorzien zijn van een gewestelijke vrijstellingskaart die gebruikers van de free-floating dienst toelaat om overal in het Brusselse Hoofdstedelijke gewest de wagen te parkeren.