Fietspaden Kleine Ring

 2016 – 2020      Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Sint-Gillis, Anderlecht

Vandaag is de Kleine Ring een echte stadsautostrade in het centrum van onze stad. Een erfenis uit een tijd waarin koning auto de stad regeerde. Met dit project krijgt de hele Kleine Ring een nieuw aanzicht. Naast de aanleg van fietspaden, worden ook parallelle wegen heraangelegd in functie van de fietsers en voetgangers.

De Kleine Ring loopt helemaal rond het centrum van Brussel (vijfhoek). Op die ring zijn een aantal plaatsen waar veel mensen langskomen, waar drukke metrostations zijn, winkels of een park. Investeringen van het Brussels Gewest maken van deze plekken aangename ontmoetingsruimtes. Een park aan de Ninoofsepoort, plaats voor voetgangers en fietsers langs het kanaal, terrasjes op het Rogierplein, de herwaardering van de Zuidwijk of een ontwerpwedstrijd voor de handelswijk aan Louiza en de Naamsepoort.

Brede voetpaden en veilig afgescheiden fietspaden zullen deze plekken langs de Kleine Ring verbinden. Deze website toont de acht zones op de Kleine Ring die zullen veranderen. Op die manier geeft het Brussels Gewest de stad terug aan haar inwoners en bezoekers.

Het Brussels Gewest investeert in de openbare ruimte op de Kleine Ring. Doel van het project is de levenskwaliteit in de stad verhogen door de openbare ruimte beter te verdelen. Voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit moeten zich veilig en in alle comfort kunnen verplaatsen. Bovendien zal de doorstroming van het doorgaand autoverkeer op de centrale hoofdweg en in de tunnels worden verbeterd. Het project is opgedeeld in acht verschillende zones.

In juli 2018 werd, met het stuk tussen de Kruidtuinlaan en het Queteletplein, de laatste vergunning verkregen voor het Kleine Ring project. Hiermee werd vier jaar van belangrijk administratief werk afgesloten. Na de uitwerking van de plannen, de concertatierondes met opmerkingen en aanpassingen van de plannen werden alle vergunningen behaald. Met de concrete voorbereiding van de werken start nu een nieuwe belangrijke fase in het project.

1. Boudewijnlaan tussen Ijzer en Rogier

Op de Boudewijnlaan tussen de Koning Albert ll-laan en het Ijzerplein komen aan beide kanten van de kleine ring afgescheiden fietspaden in twee richtingen.

Dit betekent dat het hele weggedeelte anders ingericht wordt, waarbij ook de ruimte voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit beter aangelegd wordt. Bovendien wordt er een nieuwe bomenrij aangeplant.

Dit project sluit aan bij de heraanleg van het Rogierplein.

Original Image  
Modified Image  

2. Kruidtuinlaan tussen Gineste en Quetelet

Richting Zuid: Op de Kruidtuinlaan worden de voetpaden verbreed en wordt het fietspad verhoogd en verbreed. De vier scheefgegroeide bomen worden vervangen door een nieuwe bomenrij tot voorbij de Financiëntoren. Op de Bischoffsheimlaan worden de voetpaden verbreed en verandert de laterale in een fietsstraat.

Richting Basiliek: De bomen blijven allemaal behouden. Er worden busbanen voorzien in elke richting waardoor de bussen aan dezelfde kant rijden als op het Rogierplein en waardoor het verkeer vlotter zal verlopen. Op deze busbanen zijn fietsers in beide richtingen toegelaten. De Galileelaan wordt een esplanade. Tussen de bomenrijen wordt een gemengde zone voor voetgangers en fietsers aangelegd.

Original Image  
Modified Image  

3. Kunstlaan / Regentlaan tussen Madou en Kunst-Wet

Richting Zuid: De laterale tot aan de Leuvensestraat blijft een fietsstraat toegankelijk voor bussen, lokaal verkeer en fietsers. Voorbij de Leuvensestraat is de laterale bereikbaar vanaf de hoofdweg voor de toegang tot de parkeergarages.

Richting Basiliek: De laterale tussen het kruispunt Kunst-Wet en de Jozef II-straat blijft toegankelijk voor het openbaar vervoer, autoverkeer en fietsers. Het tweede deel van dit traject (tussen de Liefdadigheidsstraat en Madou) is voorbehouden voor actieve vervoersmodi (en urgentiediensten) en toegankelijk om de twee parkings ter hoogte van nummer 6 en 9 te bereiken.

Original Image  
Modified Image  

4. Kunstlaan / Regentlaan tussen Kunst-Wet en Troon

Richting Zuid: Aan het kruispunt met de Belliardstraat worden drie opstelstroken behouden en de verkeerslichten worden slim geregeld om de wachttijden te verkleinen en de doorstroming te verhogen. Verderop wordt de parkeerstrook omgevormd tot een extra rijstrook. Het Paleis der Academiën blijft bereikbaar via de laterale, waar ook voetgangers en fietsers welkom blijven.

Original Image  
Modified Image  

Richting Basiliek: Via de laterale tussen Troon en de Montoyerstraat blijft de toegang tot de parkeergarages gegarandeerd. Er is toegang tot de Montoyerstraat vanaf de hoofdweg. De laterale naar de Guimardstraat blijft toegankelijk voor lokaal verkeer, leveringen, de parkeergarages en er worden plaatsen voor taxi’s en personen met een handicap ingericht.

Original Image  
Modified Image  

5. Marnixlaan / Regentlaan tussen Troon en Naamsepoort

Richting Zuid: De regelmaat en snelheid van buslijn 71 wordt verbeterd door een gedeelde busbaan in twee richtingen.

Original Image  
Modified Image  

Richting Basiliek: De toegang tot de parkeergarages in het tweede deel van de Marnixlaan blijft mogelijk via de laterale. De esplanade voor het ING-gebouw wordt een gedeelde ruimte voor fietsers en voetgangers.

6. Waterloolaan / Henri Jasparlaan tussen Louiza en Hallepoort

Richting Zuid: De centrale parkeerzone op de Waterloolaan blijft behouden, de laterale langs de gevels wordt een afgescheiden fietspad in twee richtingen. Het Jean Jacobsplein blijft toegankelijk in twee richtingen vanaf de centrale parkeerzone. Tussen de Heger-Bordetlaan en de Aanaardingstraat wordt de laterale behouden. Kiss-en-ride blijft er mogelijk. Parkeren blijft mogelijk vanaf de hoofdweg tussen de bomen. De busbaan en rijstroken blijven over de volledige lengte behouden. Het fietspad wordt voorzien op het brede voetpad tussen de twee bestaande bomenrijen.

Original Image  
Modified Image  

Richting Basiliek: De bus- en fietsbaan wordt behouden en de bushalte ‘Hallepoort’ krijgt een breder voetpad. De parkeerplaatsen tussen de bomen (kant gevels) worden opgeschoven ten voordele van een breder voetpad. Het gemarkeerd fietspad wordt verhoogd. De centrale parkeerzone tussen de Bosquetstraat en De Jonckerstraat wordt behouden en dient als laterale om de De Jonckerstraat te bereiken. De laterale langs de gevels blijft toegankelijk om de parkeergarages te bereiken en voor fietsers en voetgangers.

Original Image  
Modified Image  

7. Zuidlaan / Hallepoortlaan tussen Hallepoort en Zuid

Richting Zuid: De laterale blijft toegankelijk voor leveringen, urgentiediensten, voetgangers en fietsers en tijdens de Zuidfoor. De Huidevetterstraat en de Nieuwlandstraat wordt direct bereikbaar via de centrale parkeerzone. De centrale parkeerzone wordt behouden en gereglementeerd in overleg met de Stad Brussel ten voordele van bewonersparkeren en voor bestelwagens van rommelmarktkramers.

Original Image  
Modified Image  

Richting Basiliek: De laterale wordt afgesloten met mobiele paaltjes, maar blijft toegankelijk voor leveringen, urgentiediensten, voetgangers, fietsers, toegang tot garages en klanten van het tankstation. De parkeerplaatsen tussen de bomen zijn toegankelijk vanaf de hoofdweg. Het plein aan de Mérodestraat wordt heraangelegd door de gemeente Sint-Gillis in overleg met het Gewest. Verderop blijft de bus- en fietsbaan in tegenrichting behouden en de parkeerstrook wordt vervangen door een afgescheiden éénrichtingsfietspad

8. Poincarélaan / Zuidlaan tussen Lemonnier en Ninoofsepoort

Er worden afgescheiden fietspaden aangelegd naast het voetpad. Voor de veiligheid en het comfort van de fieters worden het fietspad en de parkeerstrook van plaats gewisseld. Tussen het fietspad en de parkeerstrook komt een bufferzone om ongelukken met openslaande portieren te vermijden. De breedte van de bestaande voetpaden wordt behouden over de hele lengte. De twee bestaande rijstroken worden eveneens behouden, net als de bijkomende voorsorteerstroken bij het naderen van verkeerslichten.

Original Image  
Modified Image