Erfgoedbank

 2016      Brussels Gewest

De erfgoedbank is een digitale databank die focust op (zw)erfgoed van de Brusselaars. Het gaat vooral over collecties van privéverzamelaars, families en verenigingen. Dat materiaal wordt niet bewaard in archieven of musea en dreigt soms verloren te gaan. Dankzij de erfgoedbank zijn die collecties verzekerd van een (digitale) toekomst.

De erfgoedbank registreert (zw)erfgoed en toont het via een website toont aan het publiek. Dat gebeurt door een vrijwilligerswerking aangestuurd door de partners van het lokaal cultuurbeleid (bibliotheken, gemeenschapscentra en cultuurbeleidscoördinatoren).  Zij staan in voor de erfgoedbankwerking binnen de gemeenten. Vrijwilligers sporen het lokale erfgoed op, digitaliseren het en slaan het vervolgens op in de databank. De erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) initieert, faciliteert en bewaart het overzicht over de algemene werking.

De erfgoedbank kadert binnen de doelstellingen van het erfgoedbeleid van de VGC, die 50.000 euro uittrok voor de ontwikkeling van deze digitale databank. Momenteel zijn de gemeenten Jette, Oudergem en Sint-Agatha-Berchem al partners van de Erfgoedbank Brussel.

Alle informatie via de website van de Erfgoedbank.