Een nieuw gezicht voor de Elsensesteenweg

 2016 – 2018      Elsene

Elsene krijgt een nieuw kloppend hart. Het hertekend toekomstproject is toonaangevend voor het Brussels Gewest en voor de gemeente Elsene. De publieke ruimte tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein wordt volledig herdacht en is daardoor veel meer dan een mobiliteitsproject. Het is een project dat de levenskwaliteit in de stad verbetert en als doel heeft om het hart van de gemeente nieuw leven in te blazen. 

De Elsensesteenweg wordt van gevel tot gevel heraangelegd tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein, inclusief het plein zelf. Wegdek en trottoir zullen zich na de heraanleg op hetzelfde niveau bevinden. Tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein zal de straat overdag niet toegankelijk zijn voor auto’s. Bussen, hulpdiensten en taxi’s zullen wel door de straat kunnen rijden. Samen met de handelaars wordt een systeem uitgewerkt voor de leveringen. De gemeente Elsene werkt momenteel in detail een circulatieplan uit voor de Elsensesteenweg en de omliggende straten. De Elsensesteenweg en het Fernand Cocqplein worden hiermee een nieuwe aantrekkingspool, een aangenaam stukje stad om te wandelen en te winkelen.

Bus 71 zal niet meer opgehouden worden door verkeerslichten of files, hierdoor zal de frequentie en regelmaat van de buslijn verhogen, met een bus om de 6 minuten. Op langere termijn zal er elke 3 à 4 minuten een bus voorbijrijden. De capaciteit van de buslijn zal zo tot 66 procent verhogen. Buslijn 71 wordt voor 58 procent gebruikt door Elsenaren en is vooral succesvol omdat het de belangrijke plekken in de gemeente Elsene met elkaar verbindt. Daarom werd beslist om niets te veranderen aan het traject van de lijn. De bestaande parkings in de buurt blijven toegankelijk en de signalisatie naar deze parkings zal worden verbeterd. De Sint Bonifaaswijk wordt nog meer dan vandaag een ontmoetingszone voor Brusselaars en bezoekers.

Het project bestaat uit drie zones tussen de Naamsepoort en het Fernand Cocqplein.

Naamsepoort - Koninklijke Prinsstraat

De eerste zone strekt zich uit van de Naamsepoort tot het kruispuint met de Koninklijke Prinsstraat. De herwaardering van de handel staat centraal op dit stuk. Wegdek en trottoir zullen zich na de heraanleg op gelijke hoogte bevinden. Er is veel ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers. Bus 71 zal makkelijk door de zone kunnen rijden.

Koninklijke Prinsstraat - Opperstraat

De tweede zone situeert zich tussen de Koninklijke Prinsstraat en de Opperstraat. Hier komt een mix van winkels, scholen, cultuur en horeca. Deze zone vormt een geleidelijke overgang naar het Fernand Cocqplein.

Fernand Cocqplein

De derde zone, het Fernand Cocqplein, zal fungeren als een multifunctionele ruimte en zal volledig gericht zijn op ontspanning, terrassen en de gemeentelijke diensten. De groene ruimte op het plein zal verdubbelen tot meer dan 900m2. Maar het uitzicht op het gemeentehuis wordt gegarandeerd.
Over de volledige Elsensesteenweg en Fernand Cocqplein zullen 12 bomen verdwijnen, in de plaats daarvan worden 37 nieuwe aangeplant en 4 verplaatst.

 

De informatiecampagne rond de heraanleg van de Elsensesteenweg is geïntegreerd in de gewestelijke campagne “Be Tomorrow”.