Elektrische laadpalen

 2016 – 2020      Brussels Gewest

De Brusselse regering wil het gebruik van propere wagens promoten. Dat doen we onder meer door het installeren van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen. De vier eerste laadpalen die in februari 2019 in Evere werden geplaatst maken deel uit van het Brussels netwerk, dat op korte termijn zal worden uitgerold verspreid over het Brussels Gewest.

De Brusselse Regering heeft beslist een concessie toe te wijzen voor het leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.. Onderzoek toont aan dat elektrische auto’s de voertuigen zijn met de minste impact op het milieu, de minst nadelige invloed op de luchtkwaliteit en de laagste geluidshinder.

De Nederlandse operator PitPoint, die al sinds 2015 actief is in België (Gent, Antwerpen, …) kreeg de concessie toegewezen. PitPoint beheert op dit ogenblik meer dan duizend publieke laadpunten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Een uniform elektrische laadpalen netwerk op gewestelijk niveau

De concessie werd toegewezen voor het  leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vier eerste laadpalen die vandaag in Evere werden geplaatst maken deel uit van het Brussels netwerk, dat op korte termijn zal worden uitgerold verspreid over het Brussels Gewest. Dit netwerk bestaat uit 3 luiken:

  • Installatie van een “basisnetwerk”

Dit basisnetwerk bestaat uit 100 laadpalen met telkens twee oplaadpunten, wat neerkomt op ongeveer één laadpaal per km2. De bepaling van de locaties gebeurt door het gewest in overleg met de gemeenten zodat er een goede spreiding is van de laadpalen over het volledige gewest.

  • Installatie “op vraag van de burger”

Dit is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein en geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in de omgeving (250m). Zij kunnen vanaf het voorjaar een laadpaal aanvragen via de website charge.brussels.

  • Installatie van “extra laadpunten op drukbezochte plaatsen”

Dit luik zorgt ervoor dat het aantal laadpalen kan worden verhoogd op plaatsen waar de capaciteit niet voldoende is voor de vraag.

Het basisnetwerk elektrische laadpalen zal worden geïnstalleerd in de loop van 2019 en 2020. De concessie loopt tot eind 2028.

De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie. 

De laadpaal: model en gebruik

Het model dat door de concessiehouder werd voorgeteld garandeert het gebruik voor alle types elektrische wagens. Elke laadpaal heeft een hoogte van 1,6 meter en zal twee laadpunten hebben, hierdoor kunnen twee wagens op hetzelfde ogenblik opgeladen worden aan de laadpaal.  Het elektrische vermogen van een laadpaal bedraagt 22kW, ofwel 11kW per laadpunt. De laadpaal voorziet 100% groene energie.   

Gebruikers kunnen zich registreren via een platform en applicatie of occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Ook voor die occasionele gebruikers werd het proces zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

PitPoint engageert zich er bovendien ook toe om gebruikers 24/7 bij te staan via een helpdesk in drie talen (NL-FR-EN). Meer informatie kan je vinden via: www.charge.brussels

Prijzen en parkeerreglement

Parkeerreglement

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen voorzien, één per laadpunt. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis gedurende een periode van 6 uur. Wanneer de laadsessie na 22 uur zou aflopen mag de wagen tot de volgende ochtend 8 uur, op weekdagen, en 10 uur op weekenddagen gratis op deze plaats blijven staan.

Elke inbreuk op deze regel zal worden bestraft met een boete van €50.

Tarifering en keuze van de energieleverancier

Als concessiehouder stelt PitPoint het netwerk beschikbaar voor alle energieleveranciers voor een maximumtarief van  €26,85 centiem / KWh (exclusief BTW). De gebruiker kan nadien kiezen voor een energieleverancier afhankelijk van product en tarief.  

De prijzen voor de gebruikers zullen concurrentieel zijn en in de lijn liggen van de tarieven in steden als Amsterdam, Antwerpen, Gent en Luxemburg. Voor het systeem zonder registratie is een maximumtarief van € 38,99 centiem / KWh (BTW inbegrepen) voorzien, met een minimum van 5 KWh.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het BENEFIC-project, dat deel uitmaakt van het Europese programma “Connecting Europe Facility”, gefinancierd door de Europese Commissie.