Don’t block the box

  Vanaf 2016      Brussels Gewest

In mei 2016 ging een project van start met nieuwe wegmarkeringen en een sensibilisatiecampagne voor vlotte doorstroming op drukke kruispunten.

Kruispunten worden nog te vaak geblokkeerd door stilstaande wagens. Dat zorgt niet alleen voor wrevel bij automobilisten die uit een andere richting komen, maar ook voor files en vertragingen. De wegcode is nochtans duidelijk: zelfs indien er groen licht is, mag een bestuurder het kruispunt niet oprijden als er te veel verkeer en de kans bestaat dat hij het dwarsverkeer zal blokkeren.

Het proefproject zet dit artikel van de wegcode letterlijk ‘in de verf’. Drie belangrijke toegangswegen op de kleine ring werden uitgerust met wegmarkering in geel dambordmotief. Deze signalisatie moedigt correct rijgedrag aan en zorgt ervoor dat automobilisten niet stoppen op het kruispunt, ook al staan de verkeerslichten op groen. Automobilisten mogen dus pas het gele dambord opgaan wanneer ze zeker zijn dat ze het kruispunt vlot kunnen oversteken.

Automobilisten werden herinnerd aan de regels via een flyer actie. Daarnaast zal de politie vaak aanwezig zijn om het project te evalueren en automobilisten die in overtreding zijn te beboeten. De boete bedraagt 55 euro met onmiddellijke inning.