Nieuw busplan

 2018 – 2019      Brussels Gewest

Brussel kent een demografische boom en een sterke stedelijke ontwikkeling. Om deze uitdagingen aan te gaan, om de kwaliteit van het MIVB-aanbod te verhogen en om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren lanceerden we een nieuw busplan. In dit plan worden alle buslijnen in Brussel onder de loep genomen en wordt een stappenplan voorgesteld om de busvloot te vernieuwen.

De komende jaren maken we een belangrijke omschakeling. De structuur van het Brusselse busnet werd de afgelopen 30 jaar niet meer gewijzigd. Om dit netwerk te optimaliseren werden in het kader van het busplan talrijke studies uitgevoerd en werd er overleg gepleegd op de verschillende niveaus. Op basis hiervan werd een project voorgesteld dat de Brusselse regering goedkeurde. Het plan werd nadien publiekelijk bekend gemaakt. Sinds 1 september 2018 zijn de eerste veranderingen doorgevoerd. De volledige realisatie van het plan is afhankelijk van de beschikbaarheid van bijkomende voertuigen en van aanpassingen aan de weginfrastructuur, en zal stapsgewijs tot begin 2021 ingevoerd worden. Vandaag heeft de MIVB 50 buslijnen. Twee derde van deze lijnen zullen door het plan binnen de vijf jaar worden aangepast.

 

Met het nieuwe busplan willen we de dienstverlening voor alle Brusselaars verbeteren en Brusselse wijken beter met elkaar verbinden. Zo moeten reizigers in de toekomst bijvoorbeeld niet meer door het stadscentrum wanneer ze van het noorden naar het westen willen reizen. Hierbij houden we ook rekening met de ligging van tram- en metrostations. Daarnaast kunnen we door de invoering van het nieuwe busplan de capaciteit van verschillende drukke buslijnen verhogen en drukbezochte plaatsen (zoals ziekenhuizen, scholen, bedrijfszones, …) beter bedienen. Door de verschillende buslijnen goed op elkaar af te stemmen en busknooppunten te voorzien ontstaat een gestructureerd netwerk.

Meer informatie op busplan.brussels.